PolsRegio.be

POLSSLAG

Het magazine ‘POLSSLAG’ dat op een oplage van 40.000 exemplaren verschijnt en bijna 90.000 mensen bereikt, wil POLS de mensen van de streek laten kennismaken met het rijke culturele en socio-culturele leven uit hun regio. Het is de bedoeling om een aantal activiteiten en evenementen die duidelijk van bovenlokaal belang zijn hiermee een duwtje in de rug te geven. Ook komen vaak thema's aan bod die gemeentegrensoverschreidend worden benaderd. De historische en hedendaagse samenhang van deze regio met 6 gemeenten wordt daardoor extra in de verf gezet.

Middenin is telkens een uitneembare katern 'UiT in de regio' te vinden en de overige artikels verhalen telkens over een interessant cultureel-erfgoeditem of cultuurevenement.

Hieronder vind je de voorbije edities van POLSSLAG terug, sinds 2015 verschijnen er niet langer 3, maar 2 edities per jaar, omwille van besparingen binnen de cultuursector:

2012 - september

2013 - januari

2013 - april

2013 - augustus

2014 - januari

2014 - april

2014 - september

2015 - maart

2015 - september

2016 - april

2016 - september

2017 - april

2017 - september

2018 - april

2018 - september

2019 - december 

In 2019 verscheen de voorlopig laatste editie van POLSSLAG. De subsidies waarmee het magazine werd gemaakt, zijn afgevoerd. Momenteel wordt er gezocht naar een waardig alternatief voor het POLSSLAG-magazine.