Cultuurregio Leie Schelde

Erfgoedthema's

Onderstaand schema geeft een idee van de verschillende cultureel-erfgoedthema's die in onze regio voorhanden zijn, ongetwijfeld zijn er nog veel meer clusters te detecteren en is de opsomming binnen elke cluster (+) zeker niet exhaustief, integendeel. Dit schema is bedoeld om de diversiteit aan cultureel-erfgoed in de POLS-regio aan te tonen en nodigt uit om rond verschillende thema's aan de slag te gaan.