Cultuurregio Leie Schelde

Religieus erfgoed

Religieus erfgoed omhelst heel wat. Binnen de regio van POLS is het merendeel van het aanwezige religieuze erfgoed van katholieke oorsprong, maar hier en daar zijn ook al sporen van andere erediensten vast te stellen. De medewerkers van de erfgoedcel zullen dit de komende jaren trachten zo volledig mogelijk in kaart te brengen. We hanteren volgende opdeling hiervoor:

- 28 kerken in de 6 gemeenten van POLS (voor het daarin aanwezig roerende erfgoed verwijzen we u graag door naar www.erfgoedinzicht.be, de databank van de provincies Oost- en West-Vlaanderen). Vanaf 2015 zal de erfgoedcel in samenwerking met de consulent religieus erfgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen en de lokale kerkbesturen en -vrijwilligers trouwens werk maken van de inventarisatie van het aanwezige roerend erfgoed, waar dat nog niet gebeurd is. 

- kapellen in de 6 gemeenten van POLS

- kloosters en andere religieuze woongemeenschappen

- immaterieel cultureel religieus erfgoed, zie ook de oplijsting van de immaterieel cultureel erfgoedgemeenschappen