PolsRegio.be

Erfgoedbank

Erfgoedbank Leie Schelde bestaat al langer dan de erfgoedcel zelf. Op initiatief van Gemeente Nazareth die in 2010 een lokaal Erfghoedhuis inrichtte, werd besloten binnen de structuur van POLS om een intergemeentelijke erfgoeddatabank vorm te geven, naar analogie met die van Erfgoedcel Meetjesland, Waasland, Noorderkempen en Kempens Karakter. Dankzij Europese plattelandssubsidies werd deze Erfgoedbank in 2012 operatief.

In 2013 nam Erfgoedcel Leie Schelde het beheer van de databank over en sindsdien coördineert zij de aanvullingen en redactie van het beeld- en archiefmateriaal. Enkele opmerkelijke deelcollecties zijn de jaargangen van enkele lokale kranten, De Deinsche Burger en De Gazette van Deynze - voorheen enkel raadpleegbaar in het Museum van Deinze en de Leiestreek - die de geschiedenis van onze regio tijdens de 19de en vroeg-20ste eeuw weergeven. Ook werd in 2014 een collectie glasnegatieven uit de jaren 1920-1930 - geschonken door de familie van Juliaan Lampens aan Gemeente Nazareth - volledig gedigitaliseerd en deels ontsloten via de erfgoedbank. Veel privécollecties vonden ondertussen ook de weg naar de erfgoedbank, de rol van lokale inzamelpunten, "erfgoedantennes", in alle 6 de gemeenten van POLS is daarbij zeer cruciaal. Op gezette tijdstippen komt de erfgoedcel ter plaatse om materiaal te digitaliseren of werkt ze in samenwerking met lokale erfgoedzorgers aan de digitalisering van het aanwezige erfgoed.

Het is mogelijk om op verschillende manieren de collectie van de erfgoedbank te doorzoeken. Op de homepagina kan dat onder meer via de carrousel bovenaan de pagina, of via de laatst toegevoegde of meest populaire items. Verder kan men ook ontdekken wat "in de kijker" werd geplaatst of in de rechterbovenhoek een specifieke zoekterm invullen. Daarnaast zijn ook e-expo's samengesteld die verschillende items binnen eenzelfde thema's in een digitale tentoonstelling bundelen. Bijvoorbeeld over reuzen, volkscafé's, kunstenaars en de steenbakkerijen bestaan zo al interessante e-expo's. 

De erfgoedbank is zo gebouwd dat heel wat interactie mogelijk is: wie een bepaald beeld wil quoteren, kan dat doen door een aantal sterretjes aan te duiden onder een beeld. Ook zijn commentaren altijd welkom wanneer die extra informatie toevoegen aan het ontsloten item. Foto's kunnen ook gedeeld worden via sociale media of in een e-mailbericht en wie een hoge resolutie wenst van een bepaald beeld, kan dit ook heel eenvoudig aanvragen met een knop onder elk beeld. Voorts kan iedereen ook eenvoudig personen "taggen", d.i. een persoonsnaam toekennen aan iemand op een foto, wanneer die nog niet herkend zou zijn. Ook is het steeds toegestaan bijkomende trefwoorden toe te kennen. Al deze zaken worden eerst door de medewerkers van de erfgoedcel gecontroleerd en geverifieerd vooraleer ze online worden geplaatst. Alle extra informatie is welkom, neem zeker contact op met de medewerkers van de erfgoedcel voor meer info hieromtrent of indien u hier als vrijwilliger wil aan bijdragen.