PolsRegio.be

Erfgoedantennes

In 2015 nam Erfgoedcel Leie Schelde haar intrek in de nieuwe kantoorruimte in het Erfgoedhuis Gentiel De Smet in de Tolpoortstraat 79 in Deinze. Tijdens 2014 werden door het stadsbestuur van Deinze grondige renovatiewerken uitgevoerd in het art decopand dat als legaat werd geschonken aan de stad. Er werd gepoogd zoveel mogelijk van het oorspronkelijke interieur te bewaren en de aanpassingswerken met respect voor het gebouw en zoveel mogelijk in harmonie met de huisstijl door te voeren. In die optiek werd het logo van de erfgoedcel gebaseerd op de authentieke tegelvloer van het pand. 

Eens de verhuis afgerond, werd het erfgoedloket volop uitgebouwd in het Erfgoedhuis Gentiel De Smet in de Tolpoortstraat. Tijdens de kantooruren kan iedereen er terecht met vragen of informatie omtrent cultureel-erfgoed uit de regio van POLS (Deinze, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Zulte). Er zal ook een bibliotheek worden ingericht met leeshoek, werkplekken voor erfgoedzorgers en -vrijwilligers en ruimte voor het organiseren van overleg, uitwisselingspraktijken en workshops. Met achterbuur het Museum van Deinze de Leiestreek zal letterlijk en figuurlijk een brug geslaan worden met tijdelijke bruiklenen van objecten uit de collectie van het museum. 

Daarnaast richt POLS/Erfgoedcel Leie Schelde ook antennes van het hoofdkantoor in de 5 andere gemeenten in. In sommige gemeenten bestaat al een georganiseerde erfgoedwerking, daar wil POLS dan ook ondersteunen, maar in andere kunnen hier nog extra inspanningen worden geleverd. 

In De Pinte vond in 2014 en 2015 reeds enkele zitdagen plaats in de gloednieuwe bibliotheek die in juni 2015 werd geopend. In de toekomst wil de erfgoedcel dan ook nog nauwer samenwerken met de bibliotheek om hier regelmatig post te vatten met scanners en andere digitaliseringsapparatuur. De nieuwe bibliotheek bevindt zich in de Baron de Gieylaan 27, de openingsuren en contactgegevens vind je hier. Data waarop je terecht kan in de bibliotheek van De Pinte met je erfgoed zullen in onze nieuwsbrief verschijnen. 

In Gavere bestaat reeds een jarenlange succesvolle erfgoedwerking met een groep vrijwilligers, de Poorters, die elk weekend het toeristische onthaalkantoor De Poort openhouden en er erfgoednieuwsgierigen wegwijs maken. Er gaan ook regelmatig tentoonstellingen door gekoppeld aan de projecten die de adviesraad voor toerisme en erfgoed, VVV 't Gaverland, organiseert. Erfgoedcel Leie Schelde ondersteunt deze werking projectmatig en stelt haar apparatuur ter beschikking van de Gaverse erfgoedzorgers. 

Sint-Martens-Latem had in het verleden een zeer actief Documentatie- en Archiefcentrum voor Kunst- en Heemkennis (DAC) gerund door een vzw samengesteld met leden van Heemkring Scheldeveld, de Latemse Kunstkring en andere erfgoedzorgers. In 2014 werd de werking van dit archief, gehuisvest in een voormalige brouwerij op het dorp van Sint-Martens-Latem, opnieuw opgestart onder de vleugels van de cultuurdienst van Sint-Martens-Latem en met steun van POLS/Erfgoedcel Leie Schelde. In mei 2014 vond een eerste infovergadering plaats waarop heel wat geïnteresseerden afkwamen, vanaf najaar 2014 werd met de werkzaamheden gestart door een team enthousiaste vrijwilligers. 

In Nazareth bestaat sinds 2010 een Erfgoedhuis met een werkgroep erfgoedvrijwilligers die elke eerste zaterdag van de maand permanentie houden, telkens van 14u tot 17u. Het erfgoedhuis is gehuisvest in een voormalig rust- en verzorgingstehuis en omvat een tentoonstellings- en archiefruimte en vergaderingzaal. Iedereen met interessant materiaal over Nazareth-Eke en omstreken is welkom tijdens de openingsuren. Het materiaal wordt ter plaatse gedigitaliseerd en terugbezorgd, voor elke bruikleen wordt een overeenkomst opgemaakt.

Het gedigitaliseerde materiaal komt grotendeels op de erfgoedbank terecht wanneer daar toestemming voor wordt verleend. 

In Zulte tenslotte is het wachten op de instandhoudingswerken 

en opwaardering voor het Huis Alphonse Meheus in Olsene, een 18de eeuws herenhuis waar een ontmoetingscentrum en museum in gevestigd is. In samenspraak met Heemkring Zulte zal POLS/erfgoedcel Leie Schelde er eveneens een antennewerking uitbouwen en zo de Erfgoedbank aanvullen met materiaal uit groot Zulte. In de tussentijd kunnen we terecht in de bibliotheek van Zulte voor scansessies.

Vzw Het Lieve Leven in Machelen heeft in 2014 een project ingediend bij POLS waarbij specifiek naar beeldmateriaal over Machelen zal op zoek gegaan worden. De mooiste beelden zullen uitgegeven worden als postkaarten. Erfgoedcel Leie Schelde is partner in dit ondersteunde project en levert materiaal, vrijwilligersbegeleiding en advies aan.