PolsRegio.be

Ondersteuning Erfgoed

POLS voert sinds 2013 een ondersteuningsbeleid waarbij cultureel-erfgoedinitiatieven zowel logistiek als financieel kunnen ondersteund worden. Hiertoe werd een projectsubsidiereglement uitgeschreven die initiatiefnemers twee maal per jaar de kans heeft in te tekenen op de oproep voor ondersteuning door POLS. Wie concrete projectideeën heeft of nog niet goed weet waarheen met zijn/haar idee, kom gerust langs voor bijkomende informatie op het bureau van POLS/Erfgoedcel Leie Schelde. De logo's die je nodig hebt bij het uitwerken van een gesubsidieerd project kan je hier downloaden.

Ook periodieke publicaties over cultureel-erfgoed, veelal uitgegeven door heem- en geschiedkundige kringen, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de Erfgoedcel.

Verder heeft de erfgoedcel ook een uitleendienst uitgebouwd waarin apparatuur is opgenomen dat kan uitgeleend worden om de zorg voor cultureel-erfgoed te bevorderen. Zowel professionele als particuliere erfgoedzorgers kunnen hierop intekenen.

In september 2016 organiseerden alle Oost-Vlaamse Erfgoedcellen (Waasland, Meetjesland, Viersprong-Land van Rode, Aalst-Denderland, Land van Dendermonde en Leie Schelde) in samenwerking met FARO en STAM een inspiratiedag waarop inspirerende erfgoedprojecten werden voorgesteld. Vanuit onze regio's kwam het Gavers reuzencomité en de Latemse pontgenoten aan bod. In deze brochure lees je alle tips en tricks die die dag zijn verzameld