Cultuurregio Leie Schelde

Ondersteuning Erfgoed

Ondersteuningsbeleid

De Erfgoedcel Leie Schelde voorziet in een ondersteuningsbeleid voor cultureel-erfgoedprojecten, -publicaties en -collecties. Ze mikt daarbij zowel op professionele actoren als vrijwilligers, die cultureel-erfgoed al dan niet als kerntaak hebben. Intekenaars worden gestimuleerd op een creatieve manier cultureel-erfgoed in te zetten.

Wie een erfgoedproject wil uitwerken kan beroep doen op subsidies voor cultureel-erfgoedprojecten. Let op, er komt een nieuw reglement en daarover later meer. We kunnen alvast meegeven dat initiatiefnemers tweemaal per jaar zullen kunnen intekenen op de oproep voor ondersteuning (15 mei en 15 oktober), waarna ze goedgekeurd dienen te worden door de Raad van Bestuur. Dit impliceert dat projecten van start kunnen gaan op 1 juli of 1 december. Projecten kunnen maximaal over een termijn van 1 jaar lopen. Alle bijkomende informatie van wat wel en wat niet kan gesubsideerd worden en hoe je een dossier indiend vind je bij de cultureel-erfgoedprojecten.

Wie concrete projectideeën heeft of nog niet goed weet waarheen met zijn/haar idee kan gerust langskomen. De medewerkers voorzien graag begeleiding op maat. Ze begeleiden de goedgekeurde dossiers - indien nodig - ook graag verder.

Ook periodieke publicaties over cultureel-erfgoed, veelal uitgegeven door heem- en geschiedkundige kringen, kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de Erfgoedcel Leie Schelde.

Tot slot voorziet de erfgoedcel eveneens mogelijkheden voor collectiezorg. Hiervoor neemt u best contact op met de erfgoedcel. 

Uitleendienst

Verder heeft de erfgoedcel ook een uitleendienst uitgebouwd waarin apparatuur is opgenomen die kan uitgeleend worden om de zorg voor cultureel-erfgoed te bevorderen. Zowel professionele als particuliere erfgoedzorgers kunnen hierop intekenen. Welke aparatuur voorhanden is en op welke manier het kan uitgeleend worden vind je bij de uitleendienst.

Educatie

Momenteel werkt de erfgoedcel aan een nieuwe erfgoedkoffer. Later daarvover meer. Ondertussen kunnen klassen ook het spel 'This is not a game' ter beschikking. Meer vind je hier.

Erfgoedbibliotheek

De erfgoedcel bezit een kleine erfgoedbibliotheek, waar boeken over verschillende erfgoedthema's aan bod komen. We zetten we ook graag een aantal digitale publicaties online.