PolsRegio.be

Cultureel-erfgoedprojecten

Sinds 2013 ondersteunt POLS cultureel-erfgoedprojecten. Dit zijn projecten die cultureel-erfgoed, d.i. roerend en/of immaterieel erfgoed, in de kijker zetten, met name elementen die men wil overdragen aan de volgende generaties.

Roerend erfgoed is verplaatsbaar: schilderijen, juwelen, beelden, munten, meubels, tapijten, boeken, foto's, films, muziekinstrumenten, documenten, ... het wordt o.a. bewaard in musea en archiefinstellingen, maar ook bij particulieren als verzamelobject of erfstuk.

Immaterieel erfgoed is dan weer het niet-tastbare: rituelen, verhalen, stoeten, gebruiken, recepten, feesten, talen, ambachten, technieken, overtuigingen, liederen, podiumkunsten, sporten, ...

De projecten worden inhoudelijk beoordeeld door een intergemeentelijke reflectie- en adviesgroep en nadien goedgekeurd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS). Tweemaal per jaar kan men indienen, op 15 oktober of 15 mei. Neem zeker het subsidiereglement door en vul nadien het invuldocument in, wanneer je hier nog vragen bij hebt, contacteer ons zeker. 

Klik hier voor een overzicht van de goedgekeurde projecten uit de eerste (6) en tweede oproep (4) van 2013, de eerste oproep van 2014 (7) en de tweede oproep van 2014 (5).

Vanaf 2015 is het jaarbudget voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedprojecten met 25% verminderd door de besparingen binnen de cultureel-erfgoedsector. Wel is er een bijkomend - weliswaar beperkt - budget voor museale ondersteuning beschikbaar. Klik hier voor een overzicht van de ondersteunde initiatieven tijdens de nieuwe beleidsperiode 2015-2020: eerste oproep 2015 (8 projecten) en tweede oproep 2015 (4 projecten)

In 2016 werden 4 projecten goedgekeurd in de eerste oproep en 6 in de tweede oproep, lees hier meer

De volgende oproep eindigt op 15 mei 2017.