PolsRegio.be

Cultureel-erfgoedprojecten

Sinds 2013 ondersteunt POLS cultureel-erfgoedprojecten. Dit zijn projecten die cultureel-erfgoed, d.i. roerend en/of immaterieel erfgoed, in de kijker zetten, met name elementen die men wil overdragen aan de volgende generaties.

Roerend erfgoed is verplaatsbaar: schilderijen, juwelen, beelden, munten, meubels, tapijten, boeken, foto's, films, muziekinstrumenten, documenten, ... het wordt o.a. bewaard in musea en archiefinstellingen, maar ook bij particulieren als verzamelobject of erfstuk.

Immaterieel erfgoed is dan weer het niet-tastbare: rituelen, verhalen, stoeten, gebruiken, recepten, feesten, talen, ambachten, technieken, overtuigingen, liederen, podiumkunsten, sporten, ...

De projecten worden inhoudelijk beoordeeld door een intergemeentelijke reflectie- en adviesgroep en nadien goedgekeurd door de raad van bestuur van de intergemeentelijke vereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS). Tweemaal per jaar kan men indienen, op 15 oktober of 15 mei. Neem zeker het subsidiereglement door en vul nadien het invuldocument in, wanneer je hier nog vragen bij hebt, contacteer ons zeker. 

Sinds 2015 is het jaarbudget voor de ondersteuning van cultureel-erfgoedprojecten met 25% verminderd door de besparingen binnen de cultureel-erfgoedsector. Wel is er een bijkomend - weliswaar beperkt - budget voor museale ondersteuning beschikbaar.

De volgende oproep eindigt op 15 oktober 2017.

Bekijk hier de goedgekeurde projecten: