PolsRegio.be

eerste oproep 2013

Project 2013A1: Traditionele houten pontenbouw - door Scouts en Gidsen Were Di - Bos en Leie/Manitou vzw

De oudleidingswerking van de Scouts en Gidsen van Sint-Martens-Latem willen een typisch houten Leiepont laten bouwen om de beide oevers van de Nazarethbeek (of een andere waterloop in het dorp) met elkaar te verbinden. Deze ponten werden vroeger veel gebruikt aan de Leie en Schelde om goederen, mensen en dieren van de ene over naar de andere te brengen. De kennis om een dergelijk vaartuig te bouwen is echter bijna verdwenen. Nog een tweetal pontenbouwers uit de gemeente Sint-Martens-Latem bezitten nog de know-how. De jongeren zouden nu samen met deze oud-pontenbouwers aan de slag willen gaan en die kennis voor latere generaties vastleggen. Dit initiatief sluit aan bij het project Speelgroen, waarin de uitbouw van de open ruimte rond het jeugdlokaal 'De Nark' is gepland. Na afloop van het project zal alle beeldmateriaal en documentatie ontsloten worden via de erfgoedbank. 

Project 2013A2: Vernieuwde opstelling erfgoedafdeling - door Museum van Deinze en de Leiestreek

Het Museum van Deinze en de Leiestreek heeft naast een afdeling beeldende kunst ook een cultureel-erfgoedafdeling. De museumconservator en haar team werken aan een vernieuwde, thematische en meer attractieve aanpak rond dit interessante roerend erfgoed met als thema's o.a de speelgoed(wagen)industrie, de textielnijverheid, volkssporten, e.d.m. in Deinze en omgeving. De voornaamste doelgroepen van de erfgoedafdeling worden de klassen van de basisscholen en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. De toegekende steun vanuit de erfgoedcel dient voornamelijk om de nieuwe aanpak vakkundig te laten voorbereiden door een extern vormgever. 

Project 2013A3: Uitgave 18de eeuws landboek van Zulte - door de Kring voor Geschiedenis en Kunst (KGK) Deinze

De Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek wil het landboek, aangekocht door een particulier voor €16.000, laten uitgeven in boekvorm. Op die manier wordt vermeden dat het waardevolle en fragiele document uit 1782 voortdurend wordt ingekeken en beschadigd. Het document was in 1945 verdwenen in het gemeentehuis, in de naslaap van de Tweede Wereldoorlog. De Erfgoedcel ondersteunt het initiatief samen met het gemeentebestuur van Zulte. Ook Heemkring Zulte is partner in dit project. 

Er zijn nog een aantal exemplaren te koop. 

Project 2013A4: Een tweede leven voor de Gaverse Reuzen - door VVV 't Gaverland

Reuzen zijn populaire verschijningen in vele Vlaamse optochten en stoeten. De reuzenfamilie van Gavere omvat Tonus (1948), Tonia (1949) en de Lustige Tonussen (1951), die later het gezelschap kregen van reuzen Carlos Dierickx en Tuur "El Toro" Decabooter (2007). In 2014 vond men in het archief van de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen in Gent bovendien nog sporen terug van een reuzenkoppel uit Baaigem, maar daar zijn medio 2014 nog alle verdere gegevens van zoek. VVV 't Gaverland wil deze reuzen een tweede leven bezorgen via een grondige opknapbeurt en de uitgave van een boek. De reuzen zullen dan opnieuw te zien zijn op publieksmomenten, indien er voldoende dragers, pijnders, gevonden worden uiteraard. Men overweegt de oprichting van een confrérie van de reuzen van Gavere. Om de reuzen een tweede leven te geven, steunt de erfgoedcel het project en zal ze mee haar schouders zetten onder de educatieve uitwerking ervan. 

Project 2014A5&6: Optreden en openluchttentoonstelling tijdens Deurlekermis - door Feestcomité Deurle

De leden van het Feestcomité Deurle verzamelen en digitaliseren oude foto's van verenigingen. Een vijftiental daarvan werden ter gelegenheid van de kermis in augustus 2013 tentoongesteld in open lucht, in water- en weerbestendige lijsten. De foto's werden na afloop op de Erfgoedbank geplaatst, wat een voorwaarde voor ondersteuning was. Op 14 juli 2013 organiseerde het Feestcomité bovendien een concert in het historische kader van de pastorietuin in Deurle. De beide activiteiten kregen hiervoor steun van POLS.