PolsRegio.be

eerste oproep 2014

2014A1: Gouden jubileum - door Scouts en Gidsen Were Di Sint-Martens-Latem

Een eerste jeugdbeweging en specifiek haar oudleidingswerking vonden de weg naar het ondersteuningsbeleid van de erfgoedcel. De scouts van Sint-Martens-Latem vieren hun gouden jubileum en brengen hiervoor een rijk geïllustreerde publicatie met hardcover uit. Na afloop van het project stellen ze al het verzamelde materaal tentoon via de Erfgoedbank Leie Schelde. Het bestuur van POLS besliste om deze publicatie en de digitaliseringskosten eraan verbonden te ondersteunen. Hopelijk vinden in de toekomst nog jeugdbewegingen de weg naar de cultureel-erfgoedcel en erfgoedbank, waar anno 2014 nog maar één jeugdbewegingsarchief ontsloten wordt, tijd voor aanvullingen dus!

2014A2: 49ste congres Familiekunde - door Familiekunde Vlaanderen/Afdeling Deinze                                                                  

Familiekunde Deinze, een genealogische vereniging uit onze regio, was dit jaar de gastorganisatie van het jaarlijkse congres voor familiekunde. Het congres vond eind mei 2014 plaats in Nazareth en belichtte een aantal genealogische onderwerpen uit onze regio en daarbuiten. Een aantal van de lokale heemkundige verenigingen tekenden ook present om hun werking via een infostand toe te lichten. De raad van bestuur van POLS besloot om het inhoudelijke luik van dit project te ondersteunen. 

2014A3: Openlucht-fototentoonstelling Kermis Deurle - door Feestcomité Deurle

Net als in 2013 organiseerde het Feestcomité van Deurle opnieuw een openluchtfototentoonstelling met historisch beeldmateriaal van het dorpje Deurle en zijn inwoners tijdens de jaarlijkse zomerkermis. In 2013 was het alvast een groot succes en ook in 2014 was het op de koppen lopen en liep de boomgaard vol met kijklustigen. De resultaten van de beide expo's zijn ook online te bezichtigen op de Erfgoedbank, via de collectie 'Feestcomité Deurle'. Ze zullen eveneen in het jaarboek van Heemkring Scheldeveld worden gepubliceerd. 

2014A4: Tentoonstelling 'Verwoestingen uit WOI: Gesneuvelden en vernietigde gebouwen in Deinze en omstreken' - door Familiekunde Deinze

Familiekunde Deinze werkt een tentoonstelling uit over de Deinse gesneuvelden uit Wereldoorlog I en de verwoestingen aan gebouwen en het landschap die de Groote Oorlog in deinze en omstreken heeft veroorzaakt. Deze expo zal worden opgesteld in bibliotheken, maar kan ook rondreizen langs scholen, woonzorgcentra en andere publieke ruimtes. Ook binnen dit project zal het verzamelde materiaal na afloop aan de erfgoedbank worden toevertrouwd zodat deze expo een digitaal vervolg krijgt. 

2014A5: Oud Machelen in Beeld - door vzw Het Lieve Lieven 

De Machelse vzw Het Lieve Leven start, met hulp van de erfgoedcel, een beeldinzamelproject op waarbij op regelmatige tijdstippen in het dorp beelden zullen worden verzameld, aangeleverd door de inwoners van Machelen. Na digitalisering van deze beelden zal een jury oordelen welke in aanmerking komen om in een nieuwe reeks uitgegeven prentkaarten te worden opgenomen. Ook wordt alle beeldmateriaal, wanneer daar toestemming voor is, ontsloten via de erfgoedbank. 

2014A6: En we zijn der van De Pinte - door Cultuurdienst De Pinte

De cultuurdienst en -raad van De Pinte en Heemkring Scheldeveld slaan de handen in elkaar om een Pints volkslied nieuw leven in te blazen. Dit liedje zal door verschillende Pintse muziekformaties worden ingezongen en de resultaten zullen op een cd gebrand worden. De raad van bestuur van POLS prees dit project omwille van zijn heel originele uitgangspunt en hoopt dat andere gemeenten uit de regio ook aan de slag gaan met hun muzikaal erfgoed.

2014A7: Landmark Steenbakkerij Zevergem - door Cultuurdienst De Pinte

Een tweede projectaanvraag vanuit De Pinte belicht de overblijfselen van de steenbakkersnijverheid in deelgemeente Zevergem. Langs de Schelde bestond in de 20ste eeuw een bloeiende steenbakkersindustrie met vooral in Zevergem, Eke en Semmerzake heel wat steenovens. Analoog met de steenbakkerssite en de permanente beeldexpo in Semmerzake (en op de Erfgoedbank) wil ook De Pinte dit stukje geschiedenis op de voorgrond brengen met een permanent infobord dat passanten op de hoogte zal brengen van deze verdwenen industrie in onze regio.