PolsRegio.be

eerste oproep 2015

Maar liefst 8 projecten dienden een projectaanvraag in! Alle 8 werden gehonoreerd tijdens de Raad van Bestuur van POLS op woensdag 27 mei 2015, maar er moest een verdeelsleutel worden toegepast opdat elk project een gelijkwaardig budget kreeg toegekend, rekening houdend met de inhoudelijke criteria geformuleerd door de adviescommissies van POLS. In totaal heeft POLS €15.000 ter beschikking voor 2 oproepen per jaar, waardoor €7.500 per oproep richtinggevend is. Deze eerste oproep alleen al werd meer dan €12.000 aangevraagd.

Na toepassing van deze verdeelsleutel werd in totaal een budget van €7.547 toegekend aan 7 projecten, 1 project, behoud en beheer van de gemeentelijke collectie van Sint-Martens-Latem, kon aanspraak maken op het aparte budget voor museale ondersteuning dat POLS vanaf 2015 heeft voorzien, wat het totaal toegekende budget op meer dan €8.000 brengt.

2 projecten uit Deinze kregen ondersteuning, het 20-jarig jubileum van de jeugdvereniging De JoJo, een Deinse jeugdbeweging voor mensen met een verstandelijke beperking en het herinneringsproject rond 75 jaar Vinkt Meidagen 1940.

Cultuurdienst/Erfgoedhuis Nazareth ontvangt ondersteuning voor de fotopanelen met beelden uit WOI die in de straten van Nazareth zullen worden opgesteld.

Een eerste muziekmaatschappij vond de weg naar het ondersteuningsbeleid van de Erfgoedcel, nl. de Koninklijke Fanfare De Leiezonen uit Machelen viert 125 jaar jong! De publicatie is te koop voor €10, ook in het Erfgoedhuis Gentiel De Smet verkrijgbaar. Ook een eerste kerkbestuur vond haar weg en de Kerk van Zulte kan haar geschiedenis en brandglasramen in de kijker zetten, vanaf 4 juni trouwens voor iedereen toegankelijk.

De Gaverse fotoclub GAFODI bestaat 50 jaar en dat zullen ze geweten hebben in alle deelgemeenten van Gavere. De fotoclub plant namelijk een gans jaar lang jubileumactiviteiten en dat zal ook in het straatbeeld te zien zijn. POLS ondersteunt ook hier en de Erfgoedcel zal bovendien een vorming over de Erfgoedbank aanbieden binnen dit jubileumprogramma i.s.m. VVV ’t Gaverland en GAFODI.

En tot slot ontvangt het Davidsfonds Latem-Deurle eveneens ondersteuning voor de activiteiten binnen hun 75-jarig jubileumproject. Er wordt een boek uitgegeven en er zal een tentoonstelling worden ingericht waarop iedereen welkom is.