Cultuurregio Leie Schelde

eerste oproep 2016

In mei vond de eerste oproep voor projectondersteuning volgens het vernieuwde subsidiereglement voor erfgoedprojecten van POLS plaats. Er werden 4 aanvragen ingediend en alle 4 werden positief beoordeeld en gehonoreerd door de adviesorganen en Raad van Bestuur van POLS. 

Voor het eerst diende een schuttervereniging een aanvraag in: de Graaflijke - en ondertussen Koninklijke - Handbooggilde Sint-Sebastiaan de Eendracht van Ooidonk dacht 150 jaar te bestaan in 2016. Maar bij nader onderzoek bleek hun bestaan van 1865 te dateren en werd het dus een overzicht van 151 jaar geschiedenis. De Gilde organiseerde in juni 2016 een jubileumviering en bracht ondertussen een mooi overzichtsboek uit met hun rijke verleden. Ze organiseren in 2021 bovendien de Europese Schuttersspelen waarop 35.000 schutters verwacht worden in Deinze, een uitgelezen kans om het schuttersverleden van onze regio (er bestaan nog gilden in Asper, Gavere, Latem, Deurle en Deinze) in de verf te zetten.

In Machelen is een feitelijke vereniging opgericht die een overzichtstentoonstelling met werk van Roger De Backer zal samenstellen. Hij was ooit in de leer van die andere Zultenaar Modest Huys (uit Olsene). De schilderijen van De Backer kenmerkten zich door felle kleuren. Eén van Rogers favoriete onderwerpen was de kermis, maar zijn oeuvre was veel breder dan dit. Hij was geïntrigeerd door het volkse en verwerkte dit in zijn werken. De schilderijen van De Backer bevinden zich hoofdzakelijk in privé-collecties, maar in het museum van Deinze en Leiestreek hangt ook werk van hem. Het merendeel van zijn werk zal voor deze gelegenheid, de herdenking van zijn 120ste verjaardag, worden bijeen gebracht in het Roger Raveelmuseum en er wordt een wandeling uitgestippeld langsheen zijn voormalig woonhuis/atelier en andere markante plaatsen in Machelen. Het resultaat van dit project wordt ook in een catalogus ontsloten. 

Nog in Zulte is de Stichting Georges Dheedene aan de slag om een overzichtstentoonstelling op te bouwen rond het werk van Jules Boulez. Van geboorte uit Sint-Eloois-Vijve, maar behorend tot de Latemse Leieschilders en leerling van George Minne. Onder invloed van het impressionisme schilderde Boulez talrijke landschappen, stillevens en portretten, later, rond 1940, onderging hij invloeden van Georges Braque en Pablo Picasso en ging hij tevens abstract en expressionistisch, soms surrealistisch schilderen. Typerend voor Boulez is de strakke afgelijndheid van zijn figuren in zijn niet-figuratief œuvre. Zijn naakten vertoonden stijlinvloeden van Gustave De Smet. De Zultse Stichting wil het werk van Jules Boulez koppelen aan dat van Zultenaar Georges Dheedene. Deze duo-tentoonstelling "Tussen Leie en Schelde" zal openen in het stadhuis van Oudenaarde, waar Jules Boulez overleed. Er zal ook voor het eerst een catalogus in kleur met werk van Boulez worden uitgebracht. 

Tot slot diende voor de tweede maal een muziekmaatschappij een projectaanvraag in, de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Gavere bestaat 150 jaar en wil dit in de verf zetten met een overzichtstentoonstelling. Deze fanfare staat vooral bekend omwille van haar succesvolle jeugdwerking. Naast deze toekomstverzekering wil de fanfare nu ook werk maken van haar rijke verleden en dit op een erfgoedwaardige manier tentoonstellen, vanaf najaar 2016.