PolsRegio.be

tweede oproep 2013

Project 2013B1: Gavere herdenkt 'De Groote Oorlog' - door VVV 't Gaverland


In Gavere wil men de herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Er werd in de gemeente, op initiatief van VVV 't Gaverland, een werkgroep opgericht met heel wat geïnteresseerden. Het is de bedoeling van die werkgroep om de Eerste Wereldoorlog in Gavere tastbaarder en concreter te maken door zo goed en volledig mogelijk het verhaal te brengen van de gesneuvelde Gaverse soldaten. Hiertoe zal in eerste instantie opzoekingswerk worden verricht, met als doel het levensverhaal van de soldaten te reconstrueren aan de hand van documenten, foto's, getuigenissen, enzovoort. Er komt een tentoonstelling in De Poort en eventueel ook in de bibliotheek. Het verzamelde materiaal zal eveneens worden aangeboden in de vorm van een boek of brochure. Na afloop van het project wordt het materiaal ook ontsloten via de erfgoedbank, waar alvast een intergemeentelijke e-expo over het onderwerp werd aangemaakt. 

Project 2013B2: Zorg voor archief Juliaan Lampens - door vzw Juliaan Lampens

Sinds enkele decennia gaat de belangstelling voor het werk van Juliaan Lampens (°1926) uit Eke in stijgende lijn. In 2002 werd de vzw Juliaan Lampens boven de doopvont gehouden. Deze vereniging heeft het verwerven, beheren, bestuderen en promoten van het werk van de architect tot doel. Leden van deze vzw zijn ondertussen betrokken bij talloze rondleidingen, publicaties en tentoonstellingen. In 2013 werd het modernistische huis van de architect in Eke opgengesteld voor het grote publiek tijdens Open Monumentendag. Wegens het grote succes - er stonden ellenlange wachtrijen - werd deze activiteit herhaald tijdens de Open Monumentendag in 2014. De vzw wil met de hulp van de erfgoedcel nu vooral werken rond het archief van Juliaan en denkt aan allerlei vormen van conservatie, registratie, digitalisering en ontsluiting via een publicatie en een website. 

Project 2013B3: De Reuzen van Zulte - door Feest- en Sportcomité Zulte

De oudste sporen van reuzen in Zulte gaan terug tot 1907. Met de laatste generatie Franso & Adèle, hun kinderen Pierewit, Pierewat en Pompernelleke is er sinds 1957 al een stevige reuzengeschiedenis geschreven. Het Sport- en Feestcomité van Zulte draagt zorg voor dit stukje cultureel-erfgoed. Tijdens de Zultse Firtelstoet van 2013 werd plechtig afscheid genomen van de oude reuzen. Er werd een rouwkapel opgezet en elke Zultse inwoner kreeg een overlijdensbericht in de bus, met de droeve mare dat hun geliefde reuzen waren overleden. In de rouwkapel werden de reuzen opgebaard, iedereen kon een laatste groet brengen en kreeg een overlijdenskaartje mee. Maar een was ook goed nieuws! Tijdens de Firtelstoet werden ook al twee nieuwe reuzen voorgesteld. Het comité wil een brochure uitgeven over de Zultse reuzengeschiedenis én de lagere scholen mogen ook een bezoek verwachten van de reuzen. De Zultse reuzen zijn elke eerste zondag van oktober te bewonderen in de jaarlijkse Firtelstoet. Alle materiaal over de reuzen werd ook ontsloten via de erfgoedbank en een e-expo belicht alle reuzen uit alle 6 de gemeenten van het POLS-werkgebied

Project 2014B4: Deins Uitstappenboekje - door vzw Nobo

de vzw NOBO (NetOverbruggende Buitenschoolse Ondersteuning) heeft, na het doorgeven van haar kerntaak, m.n. buitenschoolse opvang, aan de stad Deinze, nog plannen in petto. De vzw die alle lagere scholen van groot-Deinze overkoepelt, heeft samen met de directies en ouderverenigingen van die 16 basisscholen de handen in elkaar geslagen om volgend schooljaar, 2014-2015, een 'Deins Uitstappenboekje' te realiseren en de scholen op die manier een ambassadeursrol te laten opnemen voor het omliggende erfgoed. Men wil hiermee de Deinse kinderen, maar ook hun ouders en familie, laten kennismaken met wat Deinze aan erfgoed en cultuur te bieden heeft. Heel wat erfgoedelementen, dorpsverhalen en anekdotes bevinden zich immers vlabij de school. Er werd een werkgroep samengesteld waaraan ook de cultuurdienst van de stad, de dienst toerisme en de erfgoedcel hun medewerking verlenen. In die optiek organiseert de erfgoedcel in elke school ook kennismakingslessen erfgoed