PolsRegio.be

tweede oproep 2014

2014B1: Groepsaankoop verpakkingsmateriaal glasnegatieven - door Gemeentebestuur Nazareth/Erfgoedwerkgroep Erfgoedhuis

 

In 2013 ontving het Erfgoedhuis van Nazareth een prachtige schenking van de familie van Eeks architect Juliaan Lampens. Het betrof 440 glasnegatieven van de fotograaf uit de familie, Leon Lampens. De erfgoedcel Leie Schelde vroeg één van haar vrijwilligers om deze heel gevoelige glasplaatjes in te scannen, en het resultaat is al deels via de Erfgoedbank Leie Schelde ontsloten. Om deze waardevolle collectie nu nog beter te bewaren, zal het gemeentebestuur van Nazareth via de Provincie Oost-Vlaanderen zuurvrij verpakkingsmateriaal aankopen op maat opdat de toestand van deze glasplaten niet nog verder achteruit gaat.

POLS/erfgoedcel Leie Schelde ondersteunt het intekenen op de jaarlijkse groepsaankoop voor verpakkings- en conserveringsmateriaal en hoopt dat op die manier het behoud en beheer van cultureel-erfgoed in onze regio wordt geoptimaliseerd. 

2014B2: 60 jaar Scouts en Gidsen De Pinte & Zevergem - door Scouts en Gidsen De Pinte en Zevergem
 
In navolging van het gouden jubileum van de scouts van Sint-Martens-Latem, gaat ook deze jeugdbeweging de uitdaging aan hun geschiedenis in kaart te brengen. Ze krijgen hiervoor financiële en logistieke hulp van de Erfgoedcel die hen ook met andere actoren met kennis van zaken in contact kan brengen. 
 
2014B3: Groepsaankoop verpakkingsmateriaal - door Museum van Deinze en de Leiestreek
 
Ook het regionaal erkende museum Deinze en de Leiestreek tekende dit jaar in op de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast schreven ze ook de aankoop van een gespecialiseerde scanner in in hun aanvraag en die werd goedgekeurd op voorwaarde dat de scanner ter beschikking gesteld wordt aan iedereen uit de POLSregio die dergelijke specifieke digitaliseringsnoden heeft. 
 
2014B4: Groepsaankoop depot en archiefcentrum Sint-Martens-Latem - door Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
 
Het gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem huisvest in haar depotruimte heel wat kunstwerken en die vereisen specfieke conservering. Om hieraan tegemoet te komen heeft de cultuurdienst ingetekend op het groepsaanbod van de provincie. Net als voor de andere 2 dossiers gaf ook hier het bestuur van POLS haar goedkeuring gezien het om de optimalisering van behoud en beheer van het aanwezige cultureel-erfgoed gaat. 
 
2014B5: Jubileum vzw Zonnehoeve - door vzw Zonnehoeve/Living+ Eke/Gavere
 
De beschutte woon- en werkplaats voor mensen met specifieke zorgbehoeften in Eke (met crea-atelier en -winkel in Gavere) bestaat in 2019 50 jaar. In de aanloop naar dat jubileum wil de organisatie haar geschiedenis onderzoeken en ontsluiten. In 2014 werd alvast van start gegaan met een eerste inzamelmoment. De komende jaren zal de vzw vooral mensen die er bij de oprichting bij waren interviewen en op zoek gaan naar illustrerend materiaal. De erfgoedcel begeleidt hen hierbij van bij de start.