PolsRegio.be

tweede oproep 2015

15 november 2015 was alweer de laatste deadline van het jaar om projectaanvragen in te dienen. Het zal meteen ook de laatste oproep zijn volgens het gangbare reglement. In het voorjaar van 2016 wordt een evaluatie gepland en zullen aanpassingen worden doorgevoerd aan de reglementtekst. Het beschikbare budget per jaar blijft evenwel onaangeroerd en zal nog steeds verdeeld worden over twee oproepen, 15 mei en 15 november. Eerstvolgende deadline is dus 15 mei 2016.

In het najaar van 2015 keurde de Raad van Bestuur van POLS, op advies van de advies- en reflectiegroep, alvast 4 nieuwe projectaanvragen goed. Hieronder een korte toelichting van elk dossier.

Het Comité Lucien Buysse uit Wontergem (Deinze) is van plan een infopaneel op te trekken in deze Deinse deelgemeente. Naast informatie over de wielrenner die via een QR-code kan geraadpleegd worden en vervat zit in de Erfgoedhaltes in kaart gebracht door POLS, zal er ook een gedicht worden ontsloten. Voor de gelegenheid wordt ook een lokaal streekbier omgedoopt tot Buyssebier en de reus van Lucien zal deze gebeurtenis maar al te graag opleuken.

De Kleine Kantorij van De Pinte en hun initiatief 'Stoeten Moeten' dienden een aanvraag in om de Pintse Driekoningenstoet nieuw leven in te blazen en de reuzensolidariteit uit de POLS-regio daarbij aan te wenden. Het project kreeg ondersteuning op voorwaarde dat de traditie van het sterzingen in De Pinte historisch wordt geduid en bij voorkeur aan de hand van liedjesteksten wordt neergeschreven. Op 10 januari 2016 vond de stoet plaats en het was een succes, klik hier voor een beeldverslag en hier voor de reportage die AVS. Uit de POLS-regio waren reus El Toro van Gavere en Basiel van Boeregem (Nazareth) afgezakt om de Pintse reusen Jan en Trees te vergezellen.

Het Comité 7 Oktober brengt in navolging van 100 jaar Gevecht aan de Edemolen in 2014 een infobrochure uit. In 2014 werd reeds een Camiel Fremaultwandeling met brochure uitgewerkt die het parcours in Nazareth reconstrueert, maar het comité ondervindt vraag naar meer informatie en wil hieraan tegemoet komen met een publicatie. In 2016 wordt deze publicatie opgeleverd. 

De Bibliotheek van Nazareth tenslotte, organiseerde in 2015 2 dialectcafé's, één in Eke in één in Nazareth. Het materiaal dat daar ingezameld werd, Eekse en Nazarethse woordenschat, spreekwoorden en zegswijzen, wordt nu door een heemkundige vakkundig opgelijst en te boek gesteld. De bibliotheek zal deze publicatie met steun van POLS op Erfgoeddag 2016 voorstellen aan het publiek.