PolsRegio.be

Erfgoedloket en -bibliotheek

Sinds de aanpassingswerken door Stad Deinze in het Museum Fonds De Smet afgerond zijn, kan het erfgoedloket volop worden uitgebouwd in het Erfgoedhuis Gentiel De Smet in de Tolpoortstraat 79. Tijdens de kantooruren (maandag tot vrijdag, 9u tot 17u) kan iedereen er terecht met vragen of informatie omtrent cultureel-erfgoed uit de regio van POLS (Deinze, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Zulte).

Er wordt ook een bibliotheek ingericht met leeshoek, werkplekken voor erfgoedzorgers en -vrijwilligers en ruimte voor het organiseren van overleg, uitwisselingspraktijken en workshops. In de bibliotheek zullen heemkundige tijdschriften en boeken over de regio, kunst, cultuur en erfgoed in het algemeen te raadplegen zijn. De erfgoedcel heeft een abonnement op de heemkundige publicaties van Heemkring Scheldeveld, de KGK Deinze, Heemkring Zulte, Heemkring Het Land van Nevele en AMOK, het satirisch blad uit Gavere. Met de achterbuur het Museum van Deinze de Leiestreek zal letterlijk en figuurlijk een brug geslaan worden door tijdelijke bruiklenen van objecten uit de collectie van het museum. 

Studenten en andere vorsers kunnen ook terecht in de vergaderzaal wanneer die niet wordt gebruikt door het personeel van POLS. Neem contact op met de medewerkers voor de reservatie van deze locatie. 

Daarnaast wil POLS/Erfgoedcel Leie Schelde ook antennes van het hoofdkantoor in de 5 andere gemeenten inrichten. In sommige gemeenten bestaat al een georganiseerde erfgoedwerking, daar wil POLS dan ook ondersteunen, maar in andere kunnen hier nog extra inspanningen worden geleverd. 

Wie graag het archief van verzamelaar Gentiel De Smet raadpleegt, neemt hiervoor best contact op met de cultuurdienst van Stad Deinze. Het is weliswaar gehuisvest in het pand Museum Fonds De Smet, maar enkel op afspraak te raadplegen.