Cultuurregio Leie Schelde

Publicaties

Erfgoedcel Leie Schelde ondersteunt een aantal publicaties uit de regio, zowel periodieken, dat zijn tijdschriften die met regelmaat uitkomen, één- of tweejaarlijks, als ad hoc-publicaties. Deze laatste kunnen ondersteund worden binnen het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedprojecten. Onder de 'periodieken' vallen de jaarboeken van Heemkring Scheldeveld, KGK Deinze en Heemkring Zulte.

Periodieke publicaties

Jaarboek Heemkring Scheldeveld

43ste jaargang in 2014. Verschijnt jaarlijks. Enkel voor leden van de Heemkring, lidgeld: €12,4/jaar. Hier kan je contact opnemen.

Jaarboek Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek (KGK) 

81ste jaargang in 2014. Verschijnt jaarlijks. Kostprijs lidmaatschap/jaarboek €20, inclusief 4 contactbladen/jaar. Klik hier voor meer informatie

Jaarboek Heemkring Zulte

25ste jaarboek in 2015. Verschijnt tweejaarlijks. Kostprijs €25. Klik hier voor meer informatie.

Projectmatige publicaties

Landboek Zulte

In 2013 uitgegeven door KGK Deinze, in samenwerking met Heemkring Zulte en met steun van Gemeente Zulte en POLS/Erfgoedcel Leie Schelde. Het landboek kost €20 en is nog (even) verkrijgbaar in het Museum van Deinze en de Leiestreek. 

WOI-gesneuvelden in Gavere

In 2014 Uitgegeven door VVV 't Gaverland met steun van Gemeente Gavere en de projectsubsidies van POLS/Erfgoedcel Leie Schelde. Het boek is te koop in het toeristisch ontvangkantoor De Poort, Markt 1 te Gavere voor de prijs van €20. 

50 jaar Scouts en Gidsen Sint-Martens-Latem

In 2014 uitgegeven door de oudleidingswerking van de Scouts en Gidsen - Were Di - Bos en Leie, Sint-Martens-Latem. Met de steun van Gemeente Sint-Martens-Matem en de projectsubsidies van POLS/Erfgoedcel Leie Schelde. Het boek is nog steeds te bestellen via 50jaar@scoutsengidsenlatem.be.