Cultuurregio Leie Schelde

Erfgoedveld

Onderstaand schema geeft de primaire partners van POLS/Erfgoedcel Leie Schelde weer die cultureel-erfgoed als één van hun voornaamste taken beschouwen.