Cultuurregio Leie Schelde

Bibliotheken lanceren 3D printers in de bib

Met de installatie van 3D printers in de bib willen de bibliotheken uit de Cultuurregio Leie Schelde hun digitale werking verder intensifiëren. 

​De aankoop van acht 3D-printers voor evenzoveel bibliotheken kadert binnen een grotere visie richting een nieuwe toekomst voor onze gemeentelijke bibliotheken. De bibliotheken kennen reeds een lange geschiedenis van digitale activiteiten, vaak in samenwerking met derde partners zoals CoderDojo. De bibliotheken zetten gezamenlijke stappen om deze digitale werking verder uit te bouwen en te intensifiëren

Mensen aanzetten tot, laten proeven van, laten kennismaken én experimenteren met, … . De bibliotheek blijft als open huis deze rol invullen, ook voor digitale kennis en vaardigheden. De bibliotheek wil uitgroeien tot leer- en beleefruimtes waar digitale technieken ook hun thuis kennen. Bibliotheken ontwikkelen zich meer en meer tot dynamische en creatieve Fablibs of makerspaces die ook de verbinding leggen met andere culturele actoren uit de gemeente en de regio.  

De aankoop van 3D printers kadert binnen deze visie. Iedere bibliotheek zal 3D printer-workshops op maat aanbieden, i.s.m. andere organisaties. Daarbij willen de bibliotheken ook actief het onderwijs in dit verhaal betrekken. De bedoeling is om vraag en aanbod op het vlak van duurzaam educatief aanbod te inventariseren en diverse partners, zoals scholen hier actief over te informeren. We streven er ook naar om eventuele hiaten in het educatief en digitaal aanbod op te vullen via een structurele en duurzame cocreatie en samenwerking met verschillende partners. 

Met de uitbouw van een digitaal aanbod profileert de regiobib van de Cultuurregio Leie Schelde zich als een vooruitstrevende en eigentijdse organisatie. Met de slogan, geen muur rond cultuur, zet de regiobib sterk in op het gebruik van nieuwe media en technologie om het aanbod bij de mensen te brengen, en bij voorkeur in samenwerking met diverse partners. Binnen de gehele Cultuurregio Leie Schelde staat samenwerking en cocreatie centraal, tussen diverse diensten en sectoren, professioneel of vrijwillig. 

De bibliotheken van de Cultuurregio Leie Schelde maken zich klaar voor de toekomst, een toekomst met kansen voor ontplooiing en ontwikkeling voor iedereen, ook voor diegenen die de digitale sneltrein even niet kunnen volgen. Dit in een sfeer van samen-werken, samen-creëren en samen-beleven!

Reacties