PolsRegio.be

Cultuurregio Leie Schelde werft aan

De Cultuurregio Leie Schelde is een nieuwe samenwerking tussen acht gemeenten uit de streek van Leie en Schelde (Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm) en vormt sinds 1 januari 2020 een fusie tussen twee bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, met name POLS en ZOVLA. Om de organisatie van het samenwerkingsverband in goede banen te leiden, is Cultuurregio Leie Schelde op zoek naar een coördinator

De Cultuurregio Leie Schelde stelde ambitieuze beleidsplannen op voor de regio en is actief binnen drie domeinen, namelijk het Bovenlokaal Cultuurbeleid en een gemeenschappelijke erfgoedwerking voor zowel cultureel erfgoed als onroerend erfgoed. De beleidsnota van Cultuurregio Leie Schelde kan u nalezen via deze link.

Om deze organisatie en het team van 4-5 medewerkers aan te sturen en het bovenlokaal cultuurbeleid vorm te geven, is de Cultuurregio Leie Schelde op zoek naar een dynamische Coördinator Bovenlokaal Cultuurbeleid. 

We bieden een voltijds contract aan van onbepaalde duur op graad A1-A3, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Ben je creatief, ambitieus en werk je graag samen in teamverband aan cultuur en erfgoed? Neem je graag verantwoordelijkheid op? Dan is de job van coördinator in de Cultuurregio Leie Schelde zeker iets voor jou!

Wie zoeken we?

- Je wil je schouders zetten onder het ambitieuze project van de Cultuurregio Leie Schelde

- Je hebt een creatieve en innovatieve geest en een brede culturele interesse en affiniteit met de culturele sector

- Je bent een bruggenbouwer en houdt van samenwerken, netwerken en verbinden met de medewerkers van de Cultuurregio en de vertegenwoordigers van de lokale besturen, met de talrijke culturele actoren en vrijwilligers uit de regio en met actoren in het ruime culturele veld

- Je bent diplomatisch en je streeft naar consensus

- Je bent sterk in het zakelijk en financieel beheer van de organisatie, met inbegrip van de wetgeving inzake intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, bovenlokaal cultuurbeleid, openbaarheid van bestuur en overheidsopdrachten

- Je werkt aan een dynamisch en inclusief personeelsbeleid

- Je werkt projecten uit en staat in voor de projectcoördinatie en je zoekt naar financieringsmogelijkheden ter uitvoering van deze projecten

Selectievoorwaarden

Diploma- en opleidingsvereisten:

- Masterdiploma, bij voorkeur met focus op cultuur, in combinatie met zes jaar relevante ervaring
- Bachelordiploma, bij voorkeur met focus op cultuur, in combinatie met tien jaar relevante ervaring

Indien focus op een ander studiedomein is het curriculum bij voorkeur aangevuld met (een) andere cultuurgerelateerde opleiding(en) of relevante ervaring met cultuurwerk buiten een professionele context.

- Kennis van en affiniteit met het brede culturele veld

- Kennis van en affiniteit met het lokale bestuursniveau, de werking overheidsstructuren en regelgeving, intergemeentelijke samenwerking, bovenlokaal beleid en bijhorende financieringsmogelijkheden

- Kennis van het decreet Bovenlokale Cultuurwerking (15 juni 2018)

- Kennis van organisaties en actoren actief in de Vlaamse culturele bovenbouw

- Inzicht in en ervaring met project- en peoplemanagement

- Bereidheid tot het volgen van bijscholing, vorming en leren van anderen

Strekt tot aanbeveling:

Affiniteit met de regio waarin het intergemeentelijk samenwerkingsverband actief is. Alsook kennis van de verschillende gemeenten van de Cultuurregio Leie Schelde, hun (cultuur)actoren en hun eigenheid. 
Kennis van andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (voor cultuur) in Vlaanderen. 

Andere voorwaarden:

- Je bent van onberispelijk gedrag en geniet de burgerlijke en politieke rechten.
- Je beschikt over een rijbewijs B.
- Je beschikt over de nodige basis- of voortgezette kennis van de gangbare computerprogramma’s (zoals bv. Word, Excel, Outlook, Powerpoint,…)

Het volledig functieprofiel vindt u hier

Aanbod

- Een uitdagende job met veel verantwoordelijkheid, ontmoetings- en samenwerkingskansen
- Een contract van onbepaalde duur
- Verloning op barema niveau A1-A3, de minimum bruto belastbare wedde bedraagt 3.159,27 euro/maand
- Relevante ervaring wordt meegenomen (voor wat betreft de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 10 jaar geldige anciënniteit meetellen)
- Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde € 8), hospitalisatieverzekering (na één jaar dienst), gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie van € 0,24/km. Een interessante verlofregeling (33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen)
- Werken in een historisch pand in het centrum van Deinze, met een klein maar gemotiveerd team, met een grote kring van cultuur- en erfgoedmedewerkers en bibliothecarissen van de acht gemeenten uit de streek en werken met een groep van vrijwilligers met een hart voor cultuur en erfgoed
- Er geldt een wervingsreserve voor 3 jaar

Voor meer informatie m.b.t. deze functie kan u contact opnemen met Thomas Van Ongeval, voorzitter van de Cultuurregio Leie Schelde, telefonisch 0473/35.31.47, of per mail: thomasvanongeval@nazareth.be.

Solliciteren?

Binnen de gestelde termijn bezorgt u een sterke motivatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en het inschrijvingsformulier (met een gewone kopie van het diploma en van het rijbewijs) via e-mail naar info@veneco.betegen 3 mei 2020. De verzendingsdatum van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Indien het aantal goedgekeurde kandidaturen meer dan 20 bedraagt, kan de jury een voorselectie doen op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief van de kandidaat. In dit geval worden maximum 15 kandidaten toegelaten tot de schriftelijke proef.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectieproeven:

- Schriftelijke proef, die verband houdt met de functiespecieke kennis en die één of meer casussen kan omvatten als opdracht om een geschetst probleem op te lossen
- Mondelinge proef, houdende een evaluatie van de kandidaat in overeenstemming met de functiebeschrijving en het competentieprofiel

Op beide onderdelen – die elk evenwaardig zijn – dient een kandidaat 60% van de punten te behalen. Op elk selectiegedeelte wordt geëlimineerd.

Daarna worden de drie eerst gerangschikte kandidaten uitgenodigd voor inhoudelijke en psychotechnische proeven via een extern bureau. Hierna doet de jury een voorstel van aanwerving aan de raad van bestuur.

Reacties