PolsRegio.be

Deinze herdenkt Wereldoorlog II

Wandel en fiets langs de historische plaatsen uit Wereldoorlog II in Vinkt, Meigem en Deinze

Deze maand is het exact 75 jaar geleden dat Deinze, Vinkt en Meigem geconfronteerd werden met Wereldoorlog II. De oprukkende Duitse troepen begingen toen gruwelijkheden die de verbeelding tarten. De schok die dit teweeg bracht is tot vandaag in onze dorpen te voelen.

De getroffen families blijven dit altijd gedenken en de gebeurtenissen zijn aangegrepen om een universele boodschap te brengen dat zoiets nooit meer mag gebeuren.

Daarom realiseerden de vzw “Vinkt Mei 1940: Waartoe de mens in staat is”, de provincie en de stad de Reflectieruimte, waarin deze geschiedenis tot leven komt. Nu is er een verbinding gemaakt vanuit die Reflectieruimte naar de locaties in Vinkt, Meigem en Deinze, waar deze gebeurtenissen plaatsvonden, via een gemarkeerde wandelroute in Vinkt en een fietsroute.

Na 75 jaar is het nog steeds noodzakelijk om deze feiten te herdenken, wat ook wordt bewezen door de ruime aandacht vanuit binnen- en buitenland. Maar vooral met het oog op de positieve boodschap dat deze herdenking er toe bijdraagt om dergelijke vreselijke gebeurtenissen tot het verleden te laten behoren.

Dit project kon door de stad Deinze enkel gerealiseerd worden dankzij de financiële en logistieke steun van verschillende partners. De vzw “Vinkt mei 1940 : Waartoe de mens in staat is” verleende zijn medewerking, maar ook de steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de Erfgoedcel Leie Schelde waren van doorslaggevend belang voor de totstandkoming. De provincie verleende een belangrijke financiële bijdrage en stond in voor het verzorgen van de brochure in de reeks “Erfgoedsprokkels”. De Erfgoedcel leverde een grote bijdrage aan de opmaak van de infoborden.

HERDENKING MEIDAGEN

Op zondag 31 mei om 14.30 u. is er aan de Sint-Bartholomeuskerk te Vinkt de jaarlijkse herdenking van de Meidagen. De herdenking start met een eucharistieviering, waarna de plechtigheid vervolgt aan het monument met getuigenissen en voorstelling van de nieuwe wandel- en fietsroute.

WANDEL- EN FIETSROUTE VINKT MEI 1940

De routes starten aan de Reflectieruimte Vinkt Mei 1940, Heerdweg 15, 9800 Vinkt.  Open alle dagen behalve op maandag, van 10 tot 17 u. Je kan daar de gratis brochure oppikken.

Alle info is ook te verkrijgen via de dienst toerisme: Albert Saveryspand, Emiel Clausplein 4, 9800 Deinze. Open elke dag van 9 tot 12 en van 13 tot 16 u. (ook in het weekend vanaf 16 juni 2015)

 

 

Reacties