PolsRegio.be

Een naam voor een trage weg

In het najaar van 2015 gaven Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte 91 van hun trage wegen, klinkende namen als Peykenslos, Zeveren Planke, Tertweg, Paardekopsteeg of de Genomen Trapweg. 

Trage wegen vind je overal in alle vormen en maten. Verhard of onverhard, breed of smal, op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad,… Of een weg traag is, hangt enkel af van de gebruikers. Het zijn namelijk paden of wegen bestemd voor wandelaars, fietsers en ruiters, dus alle vormen van niet-gemotoriseerd verkeer.

In 2008 startte het plattelandsproject Leie Schelde met als doel een welvarend, leefbaar en cultuurrijk platteland te creëren. Een van de elementen die tijdens dialoogmomenten sterk aan bod kwam was het uitbreiden en optimaliseren van het recreatief fiets- en wandelnetwerk en zo kwamen de trage wegen in beeld. Ondertussen leidde dit poject tot het openstellen en herbestemmen van heel wat trage wegen, die een hecht en vooral veilig netwerk vormen voor wandelaars, fietsers, ruiters, maar eveneens bijdragen tot natuurontwikkeling en biodiversiteit. Ze hebben ook een belangrijke erfgoedwaarde. Aan bijna alle trage wegen hangt een (lange) geschiedenis, verhaal of legende vast. Door de trage wegen te benoemen bewaren we dit voor de volgende generaties.

POLS en de Erfgoedcel Leie Schelde en de stad Deinze en de gemeenten De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte hebben ondertussen 91 van hun trage wegen benoemd. Wie dus wandelt of fietst langs trage wegen komt dus ook de naambordjes tegen.

Het project om deze kleine landwegen en kerkwegels een naam te geven is gestuurd vanuit het Platform Omgeving Leie Schelde (POLS) en de Erfgoedcel Leie Schelde en de gemeenten. Zowel de provincie Oost-Vlaanderen als de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zetten extra middelen ter beschikking om de bordjes en bijhorende infrastructuur aan te kopen.

Reacties