PolsRegio.be

Erfgoedcel Leie Schelde ondersteunt erfgoedprojecten

De eerste projectoproep 2017 leverde maar liefst 11 aanvragen op. Reflectiegroep en Adviesgroep vormden een advies over deze dossiers voor de Raad van bestuur. Na beraadslaging besloot de Raad van Bestuur 7 van deze dossiers een subsidie toe te kennen.

Een overzicht van de 7 ondersteunde projecten kan je vinden op deze pagina. Met de ondersteuning van deze projecten wil de Raad van Bestuur de erfgoedwerking in de regio een boost geven. Wie nog een leuk erfgoedproject in gedachten heeft, kan een aanvraag indienen voor 15 oktober 2017.

Het reglement staat op www.polsregio.be/erfgoedcel/subsidiereglement. Voor alle vragen kan je het team van POLS & Erfgoedcel contacteren op info@egcleieschelde.be of 09 386 78 86.

Reacties