PolsRegio.be

Erfgoedcellen leren je archiveren!

Verenigingen, personen en organisaties vormen al snel een eigen archief. Denk maar aan vergaderverslagen, fotomateriaal van activiteiten, flyers, affiches, briefwisseling, enz. Dit archief is waardevol, maar zit vaak verspreid over verschillende leden, is slecht geordend of de precieze inhoud ervan is onbekend.

Daarom organiseerden de erfgoedcellen Viersprong, Land van Dendermonde en Leie Schelde (POLS) en Archiefbank Vlaanderen een vorming over “Leren Archiveren”. De tips die er werden meegegeven zijn nu in een handige publicatie gebundeld. Deze leert je hoe je duurzaam kan omgaan met je archief.

De publicatie wordt voorgesteld op woensdag 26 april 2017 om 19.30 uur in de Oude Pastorij in Munte, Munteplein 6, Merelbeke. Inschrijven kan via info@4sprong.be of telefonisch op 09 362 87 19.

Kan je er niet bijzijn maar wens je de brochure te verkrijgen? Je kan hiervoor terecht bij alle Oost-Vlaamse erfgoedcellen en dus ook bij POLS, Tolpoortstraat 79, Deinze, info@egcleieschelde.be of 09 386 78 86

Reacties