PolsRegio.be

privacyverklaring POLS & Erfgoedcel Leie Schelde

Sinds 25 mei is de nieuwe Europese privacy regelgeving (GDPR of AVG) van kracht. Ook wij pasten onze privacyverklaring aan en doen er alles aan om uw gegevens goed te beheren en beschermen.

In deze privacyverklaring willen we helder en transparant communiceren over welke gegevens we verzamelen en over hoe we met deze gegevens omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en springen zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ook een dataregister bij met de processen waarvoor we persoonsgegevens bewaren en gebruiken.

Heb je hier vragen over? Contacteer ons op info@egcleieschelde.be.

 

Reacties