Cultuurregio Leie Schelde

Vrijwilliger Walter leest iedere dag de krant

Onze vrijwilliger Walter leest iedere dag de krant uit 1881-1940 en schreef hierover dit interessante artikel.

De geschiedenis herhaalt zich...

De huidige pandemie is zeker niet de eerste in de geschiedenis en helaas ook niet de laatste en dit geldt ook voor de economische crisis waarin we ons weer eens bevinden.

Vooral in de jaren 1885-1886 zien we enerzijds een cholera-epidemie in Spanje en Sicilië en anderzijds een terugval in de economische activiteit. De streek rond Madrid wordt opnieuw zwaar getroffen door de cholera en een deel van de bevolking komt eveneens op straat om te protesteren tegen de maatregelen van de regering (juni 1885).

Ingevolge een verminderde vraag proberen de werkgevers in gans Europa en ook in de Verenigde Staten over te gaan tot loonsverminderingen. Dit lokt stakingen en protestmarsen uit, die meestal hardhandig  worden neergeslagen door de politie. In België is vooral de streek rond Charleroi en Marcinelle, de “Borinage”, het toneel van stakingen en vernielingen: glasblazerijen, spiegelfabrieken en steenkoolmijnen.

Dit valt ook samen met de opkomst van het socialisme en de vakbonden, wat vooral in Engeland zorgt voor veel onrust en repressie. België wordt verketterd door Duitsland wegens onze grondwettelijke vrijheid van vereniging en pers, wat volgens hen de oorzaak is dat het socialisme en de daarbij horende oproer hier welig woekert. Ook de bomaanslagen van anarchisten dragen bij tot een sfeer van tumult en onzekerheid. In onze streken geeft deze algemene verarming van de bevolking aanleiding tot meer inbraken en diefstallen en een toename van de wildstroperij.

Wat de toestand nog schrijnender maakt zijn de problemen in de landbouw. Enerzijds door goedkope import van graan en vee en anderzijds door een uitzonderlijke strenge winter met overvloedige sneeuwval (januari 1886).

Over al deze perikelen kunt u “De Deinsche Burger”, een krant die wekelijks op zondag verscheen in Deinze van 1881 tot 1940, raadplegen en die u kunt nalezen op de Erfgoedbank Leie Schelde www.erfgoedbankleieschelde.be. Deze collectie kranten van Dunsa (Kring voor Geschiedenis, Kunst en Erfgoed van Deinze en Leiestreek) werden gedigitaliseerd en bewaard door mudel. Aan de invoer van deze kranten wordt ijverig verdergewerkt maar in de tussentijd kunt u reeds de edities van 1881 tot 1886 raadplegen.

Een artikel van Walter Demuyter, vrijwilliger bij Cultuurregio Leie Schelde

 

Reacties