PolsRegio.be

Zeveren Planke

Kerkstraat , 9800 Deinze

Bij de inwoners van Zeveren is ‘Zeveren planke’ alom gekend. Dit eerder primitief brugje over de Zeverenbeek verbond Zeveren met de Oude Brugse Poort. Het bestond slechts uit enkele planken, vandaar de benaming. Sinds oktober 2013 is ‘Zeveren Planke’ een volwaardige voetgangersbrug doorheen de vallei van de Zeverenbeek.

De Zeverenbeekvallei behoort tot de mooiste verborgen stukjes natuur van Vlaanderen. De vallei ontstond na de ijstijden, toen zich een moeras vormde dat zich langzaam opvulde met afgestorven plantenmateriaal of veen. Doorheen de eeuwen is het zelfs enkele meters dik geworden en fungeert het als een spons die water opslorpt. In de 18de eeuw werd een deel van de vallei gebruikt als hooiland. Later doet het ook dienst als ‘Broeckbossen’, met bomen die goed gedijen in een moerassige omgeving. Vandaag zijn de oude hooilanden nog steeds in gebruik en worden de ‘Broeckbossen’ bewust ongemoeid gelaten. De natuur mag er haar werk doen. Het huidige gebied van de Zeverenbeekvallei strekt zich uit van aan het Schave tot in Wontergem en is zowat 200 hectare groot. Aan de rand van dit gebied komt het water op sommige plaatsen voortdurend naar omhoog. Dit noemt men ‘kwellen’. Ondanks de natte ondergrond is begroeiing in de vallei zeer divers. Er groeien planten die goed aarden in een voedselarme grond.

Omwille van deze grote biodiversiteit is de vallei van de Zeverenbeek beschermd als habitatrichtlijngebied. Sinds 1989 koopt Natuurpunt stukken van het gebied op. Dit is de beste manier om het behoud van dit stuk natuur te verzekeren. Anno 2013 heeft Natuurpunt vzw een kwart (50 hectare) van de totale Zeverenbeekvallei in bezit. Landbouwers gebruiken ook stukken van de beschermde vallei, maar in samenspraak met Natuurpunt. Het waardevolle, maar kwetsbare gebied is enkel te bezoeken met een gids.


 

Andere bezienswaardigheden