PolsRegio.be

Onze-Lieve-Vrouwekerk Deinze

Markt , 9800 Deinze

Wellicht bevond zich op de plaats van de huidige Deinse kerk al zeer vroeg een kerk. De oudste zichtbare sporen daarvan vind je in de dwarsbeuk in de huidige kerk. Het zijn overblijfselen van een romaanse kerk uit 1150. Deze werd vervangen door een kerkgebouw in Scheldegotiek, opgetrokken tussen de 13e en de 15e eeuw. De bouwers gebruikten Doornikse kalksteen.

Deze versie kreeg het zwaar te verduren, o.a. door de Gentenaars die beducht waren voor de economische en politieke concurrentie uit Deinze. Telkens verrees uit de kerkruïnes een nieuw gebouw. Andere zware verwoestingen dateren van de tijd van de godsdienstoorlog tussen protestanten, katholieken en Spanjaarden, aan het eind van de 16e eeuw. Zijn huidig uitzicht kreeg de kerk tijdens de restauratie van architect Van Assche op het einde van de 19e eeuw. Kort daarna, in oktober 1918, beschadigde artillerievuur de kerktoren.

Sinds 1936 is de kerk een beschermd monument. Er bevindt zich een grote-tertsbeiaard uit 1988, met 48 klokken en een historisch waardevol Van Peteghemorgel uit 1740-1742. In de linkerzijbeuk hangt het schilderij “De Aanbidding Der Wijzen” uit de 17e eeuw.


 

Andere bezienswaardigheden