PolsRegio.be

Station Deinze

Stationsstraat 75, 9800 Deinze

English - Français - Deutsch

De eerste stoomtrein vanuit Gent bereikte de stad Deinze - eigenlijk de gemeente Petegem - op 25 augustus 1839, amper vier jaar na de inhuldiging van de eerste spoorweglijn op het Europese vasteland, tussen Brussel en Mechelen. Vanaf 22 september 1839 was het ook mogelijk om door te rijden tot in Kortrijk. Niemand minder dan koning Leopold I kwam de nieuwe lijn inhuldigen. Later bouwde men ook de verbinding over Tielt naar “Adinkerke-La Panne” uit, met o.a. de aanleg van de Vierendeelbrug te Grammene. Het zou nog tot 1880 duren vooraleer men rechtstreeks vanuit Deinze naar Adinkerke kon sporen. Het station “Deynze” opende zijn eerste stationsgebouw in 1842. De komst van de trein had een invloed op de omgeving en het trok handelaars en industriëlen aan. Er ontwikkelde zich een nieuwe wijk.

De buurt kreeg tijdens het geallieerd eindoffensief in oktober-november 1918 verwoestende artilleriebeschietingen over zich heen. De gruwel kondigde zich op 14 oktober 1918 aan, toen een bombardementsvliegtuig in opdracht van de RAF op het spoorwegemplacement en het strategisch knooppunt van de spoorlijnen Gent-Kortrijk en Gent-Lichtervelde bijna een ton explosieven afwierp. Vanaf 23 oktober lag de regio onder Frans artillerievuur. De taaie Duitse weerstand leidde tot het algemeen offensief van 31 oktober, voorafgegaan aan alweer zware artilleriebeschietingen. De militaire confrontatie van oktober-november 1918 was nefast voor de stationsbuurt, evenals voor de hele Leiestreek. Onder de burgerbevolking vielen talloze slachtoffers, naast de Franse en Duitse militairen. Een stille getuige van die strijd vindt men in Machelen, waar honderden gesneuvelden op het militaire kerkhof rusten. Dit authentiek filmmateriaal toont hoe groot de schade was.

De verwoeste stationsbuurt werd heropgebouwd. Het vernielde stationsgebouw is na de Eerste Wereldoorlog op een andere plaats vervangen door een noodstation. Dit tijdelijk onderkomen werd echter pas afgebroken toen het nieuwe stationsgebouw met verhoogde spoorwegberm in 1983 klaar was. De verwoeste huizen op het stationsplein werden opnieuw opgetrokken, vaak in neostijl.

De tentoonstelling over de geschiedenis van het station en de wijk in de gang van het station is momenteel weggenomen wegens werkzaamheden in het station.

Historisch beeldmateriaal is afkomstig uit de collectie van Denis Pieters.

 

 

Andere bezienswaardigheden