PolsRegio.be

Vallei van de Vondelbeek

Vondellos , 9800 Deinze

De vallei loopt over het grondgebied van de dorpen Wontergem, Grammene en Gottem en de Vondelbeek vormt de dorpsgrens tussen Grammene en Wontergem. Ongeveer 10.000 jaar geleden heeft de Leie dit gebied vormgegeven. De verwilderde rivier kende toen nog geen vaste beding en stroomde hoogstwaarschijnlijk door de beddingen van de huidige Zeverenbeek, Mandel, Oude Mandelbeek, Vondelbeek en Rekkelingebeek. De landduin ten westen van de Vondelbeek ontstond vermoedelijk door opgewaaid zand uit de verdroogde Leiebedding.

Vandaag bestaat de vallei vooral uit nat hooiland dat afgeboord is met karaktervolle knotwilgen. In die omgeving komen dieren, amfibieën, planten zoals speenkruid en bomen zoals populieren voor die goed bestand zijn tegen water. Zo een 12 ha van de vallei is als natuurgebied ingekleurd.

De vallei wordt doorsneden door een spoorweglijn en die steekt de Vondelbeek over via een brug. Tijdens de 18-daagse veldtocht in 1940 bliezen de Belgische troepen het brugje op, omdat de spoorlijn belangrijk was voor de Duitse bevoorrading. Na de overgave van België begonnen de Duitsers met de heropbouw. De betonnen constructie was al op 22 juni 1940 terug voltooid. De 2de ‘kompanie’ van het Bau-Bataillon 83 onder leiding van Hauptmann Plum realiseerde het project. Dit en nog enkele andere gegevens omtrent de bouw zijn af te lezen op de inscriptie die in het brugje is gebeiteld. De inscriptie wordt geflankeerd door een schop en een houweel. Dit waren de symbolen van een Bau-Bataillon. Het spoorwegbrugje is een stuk oorlogsgeschiedenis in een mooi natuurgebied.


 

Andere bezienswaardigheden