PolsRegio.be

Brugse Poort

Kongoplein , 9800 Deinze

Hier stond tijdens de middeleeuwen één van de versterkte toegangen tot de omwalde stad Deinze, de Brugse Poort. Ze lag op het einde van de Markt net voor de stadsgracht Kaandel en op de route tussen Oudenaarde en Brugge, een belangrijke middeleeuwse handelsweg. Ze is bekend uit kaartmateriaal, eerst als stevige poort, later als (ophaal)brug.

Archeologisch onderzoek maakte duidelijk dat die stevige poort van op de kaart er wel degelijk ooit stond. Met metersbrede fundamenten die dan ook nog eens meters diep in de grond zijn ingegraven was er geen twijfel mogelijk. Het onderzoek wees uit dat ze is opgetrokken tussen 14e en 15e eeuw. Heel erg lang lijkt dit poortgebouw er niet gestaan te hebben, want op basis van het kaartmateriaal lijkt ze als poortgebouw te verdwijnen tussen de kaart van Bleau uit 1641 en het plan der versterkingen van Deinze uit 1694. Dat is de periode onder Lodewijk XIV, toen de regio geregeld door de Fransen werd geplunderd. Op de 18de eeuwse kaarten staat een ophaalbrug.

Uit de opgraving blijkt ook dat Deinze, naast een stadsgracht, ook stenen stadsmuren had, vermoedelijk aangelegd in die 14 tot 15de eeuw. Op jongere historische kaarten (1694 en 1786) zien we dan weer de typische 17e-eeuwse aarden vaubanversterkingen rond de stad met verschillende verdedigingsgordels.

Deze laatmiddeleeuwse stadsomwalling is tot op heden bewaard in de ruimtelijke structuur van de huidige stad. Een deel van de Kaandel is zelfs recent terug opengelegd. Deze stadsgracht liep vanaf de Leie, langs de Mouterijdreef tot aan dit Kongoplein om vervolgens  terug richting Leie af te draaien volgens het tracé dat nu gevormd wordt door de P. Benoitlaan en de G. Gezellelaan.

Foto's: KLAD & Ename Expertisecentrum VZW


 

Andere bezienswaardigheden