PolsRegio.be

De Zeven Dreven

Scheldeveldestraat , 9840 De Pinte

De Zeven Dreven werden aangelegd in de periode 1772-1784, met de bouw van een landhuis "Goed Scheldevelde" op het domein Scheldevelde. Dit landhuis vormt het vertrekpunt van het dreven-patroon. Ten tijde van de aanleg was de omgeving nog grotendeels bosgebied en de dreven maakten het bos toegankelijk. Voor de bewoners van het domein waren ze belangrijke toegangswegen. Zo liep één dreef (nu Hemelrijkstraat) rechtstreeks naar Gent.

De ‘Zeven Dreven’ ondergingen doorheen de tijd verscheidene wijzigingen. Bij de afbraak van het landhuis en de bouw van het huidige kasteel in 1846 werd het tracé van de noord-zuid lopende dreef (nu Scheldeveldestraat) ietwat verlegd. Sommige dreven verdwenen in de loop van de 19e en de 20e, want de bosrijke omgeving werd omgevormd tot landbouwgrond. Typisch daarvoor is het bulkenlandschap, dat je hier en daar nog kan zien in het gebied rond ‘Zeven Dreven’. Dit landschap wordt gevormd door smalle landbouwpercelen die enigszins bol staan. De boeren ploegden het land steeds naar ‘binnen’ om en daardoor schoof alle mest naar midden van het perceel. Op die manier kregen de gronden na verloop van tijd een bolle structuur. De percelen zijn van elkaar gescheiden door grachten, struiken en andere houtbeplanting zoals knotwilgen. Dergelijke landschappelijke elementen zijn zledzaam aan het worden in Vlaanderen.

In de jaren ’90 van vorige eeuw raakte men steeds meer overtuigd van de waarde van de ‘Zeven Dreven’ en het omliggende landschap. Ondertussen zijn de Zeven Dreven en de bijhorende omgeving opgenomen in het Parkbos Gent en heeft de gemeente De Pinte zich geschaard achter het behoud van het nog bestaande stuk van de ‘Zeven Dreven’. Zo werden de oude namen terug ‘ingevoerd’. In 1994 kreeg het stuk vanaf het toegangshek van Scheldevelde tot de Polderdreef een nieuwe naam. Voortaan heet dit gedeelte ‘Kalande’. De verbindingen tussen de grote dreven kregen in 2006 opnieuw hun oude benaming. Ze gaan weer door het leven als ‘Gentwegel’, ‘Scherpenhoek’, ‘Werkbos’, ‘Nieuwbos’, ‘Wortelbek’, ‘Bekboswegel’, ‘Sleuteldreef’ en ‘Pykenslos’. De ‘Zeven Dreven’ bevinden zich op de oude Pintse wijk ‘Hemelrijk’. Niet toevallig is dit ook de wijk die het best zijn landelijk karakter heeft behouden.


 

Andere bezienswaardigheden