PolsRegio.be

Natuurgebied Scheldemeersen

Vredespad , 9840 De Pinte

De Scheldemeersen, tussen Eke-brug en de Zwijnaardsebrug, maken deel uit van een groter natuurgebied langs de Schelde en wordt grotendeels beheerd door Natuurpunt vzw. Het gebied is vooral gekend als ideaal fietsterrein, langs het jaagpad. Toch zijn de Scheldemeersen vooral een waardevol stuk natuur. In het begin van de 19de eeuw bestond het gebied uit moerassen, natte weiden, vochtig hooiland, modderige klei-afgravingen en ook veel struiken. Het gebied kende zijn belangrijkste verandering door het rechttrekken en kanaliseren van de Schelde, zodat er minder kans was op overstromingen en er grotere schepen op konden varen. De laatste grote werken vonden plaats omstreeks 1970.

Een opvallend element binnen het natuurgebied zijn de oude kleiputten. Tot halfweg de jaren ’50 van vorige eeuw waren de Scheldemeersen immers zeer belangrijk voor de klei-ontginning. Een tiental plaatselijke steenbakkerijen groeven de kleilagen af en gebruikten de klei voor het bakken van de bekende Scheldesteen.

Het huidige landschap wordt vooral gekenmerkt door weides. Sommige stukken worden sinds een tiental jaar ook bewust ‘overgeleverd’ aan de natuur. Zo bieden de Scheldemeersen onderdak voor meer en meer waardevolle inheemse fauna en flora. Honderden plantensoorten komen hier voor, onder meer de Mannetjesvaren. Het is het uitgelezen terrein voor allerhande watervogels en andere dieren die zich goed thuis voelen in een vochtig gebied. Sommige dieren huizen hier ook graag omwille van de rust en de ongerepte natuur. De ransuil en de torenvalk zijn twee van de meer indrukwekkende vogelsoorten in de Scheldemeersen. Meer dan 200 vogelsoorten leven in het natuurgebied, waaronder het zeldzame woudaapje.

Op de website van Natuurpunt vind je een wandelroute en meer informatie over de verschillende deelgebieden van de Scheldemeersen.


 

Andere bezienswaardigheden