PolsRegio.be

Christianakapel

Sint-Christianastraat , 9890 Gavere

Dikkelvenne is een bronnendorp en een bedevaartsoord gewijd aan de heilige Christiana.

Volgens de overlevering was zij een Schotse of Angelsaksische prinses, geboren rond 715. Zij werd opgevoed volgens de heidense zeden en gewoonten, maar bekeerde zich tot het Christendom. Ze stak het kanaal over en kwam via de Schelde in Dikkelvenne terecht. Overal waar ze halt hield, sprongen er bronnen uit de grond.

Toevallig zat Dikkelvenne zonder water. Achteloos tikte Christiana op 'De Rotse' - het oude hart van Dikkelvenne - en terstond borrelde er water op. Ze herhaalde dit op nog andere plaatsen en het bronnendorp was geboren.

‘De Rotse’ was het oude hart van Dikkelvenne en tot 1824 stonden de kerk en het kerkhof er. In 1895 heeft men het terrein heraangelegd als een park en er de Christianakapel opgetrokken in de toen populaire neogotische stijl. De kapel werd bekostigd door Graaf d’Ansenbourg en toenmalig burgemeester Cyriel De Clerq. Een Latijnse gedenksteen verwijst naar deze schenking.

Binnenin de kapel bevinden er zich meerdere neogotische beeldhouwwerken. Het onbetwiste pronkstuk is het gepolychromeerde retabel boven het altaar van de kapel. Het kunstwerk werd destijds geschonken door de stad Gent. Het werk werd in 1865 vervaardigd door Blanchard uit Heusden. We zien Christiana en haar gevolg bij hun aankomst in Dikkelvenne. Ze worden gezegend door Hilduardus en twee diakens. Voorts kan men naast het altaar ook de beelden van Hilduardus en Christiana vinden.
 


 

Andere bezienswaardigheden