PolsRegio.be

Monument Wereldoorlog I

Dorp , 9810 Nazareth

Na de Eerste Wereldoorlog werd de Deinse beeldhouwer Antoon Van Parys (1884-1968) aangezocht om een herdenkingsmonument te maken voor de gesneuvelden van de gemeente Nazareth. Hij had in de streek al enige faam gemaakt als beeldhouwer. Voor het oorlogsmonument van Nazareth beeldhouwde Van Parys een moeder met kind in de armen, terwijl ze nadenkend in de verte staart. Er zijn geen hevige emoties te zien, maar men merkt toch dat beiden sterk lijden onder het verlies. Het beeld is een aanklacht tegen de oorlog en Van Parys beeldhouwde een weduwe die samen met haar kind het graf van haar gesneuvelde man bezoekt. Moeder en kind blijven alleen achter na het strijdgewoel. Er is geen enkele plaats voor heroïek. Na de oorlog zijn er geen overwinnaars, enkel verliezers. De strijd laat enkel vernieling en lijden na. Daarachter werd een rode beuk als vrijheidsboom aangeplant.

In 1938 kwam er een zeer stereotiep Heilig Hartbeeld op de sokkel. Het kunstwerk van Van Parys werd gelukkig niet vernietigd. Het verdween voor meer dan 50 jaar in een opslagplaats om in het begin van de jaren ’90 van vorige eeuw te worden herontdekt. In 1994 werd het beeld op een nieuwe sokkel geplaatst, recht tegenover het Heilig Hartbeeld of zijn oorspronkelijke plek


 

Andere bezienswaardigheden