PolsRegio.be

Sint-Amanduskerk Eke

Kerkplein , 9810 Nazareth

Aan het einde van de 19e eeuw was de Eekse bevolking zo aangegroeid, dat de kerk en kerkhof te klein waren. Daarom werd besloten om de nieuwe Sint-Amanduskerk te bouwen op een open veld dat centraal gelegen was in het dorp. De dorpskom verschoof hierdoor een beetje. Rond 1912 werd gestart met de bouw van de kerk, getekend door de Aalsterse architect Jules Goethals. Hij tekende een kerkgebouw in een zuivere neo-gotische stijl.

In 1914 was het gebouw klaar, maar de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog zorgde dat de kerk nog niet in gebruik werd genomen. De kerk diende als gevangenis voor krijgsgevangenen en in 1918 dynamiteerden de Duitsers de toren. Deze viel in de kerk en de schade was enorm. De heropbouw duurde tot 1926. In 1933 volgde de langverwachte plechtige inwijding. Al in 1978 onderging de kerk een grondige restauratiebeurt. Ze bleek niet sterk genoeg gebouwd na de Eerste Wereldoorlog en dat was gebeurd met minderwaardige materialen. Er gingen zelfs stemmen op om ze af te breken en te vervangen door een moderne kerk, maar dit ging toch niet door.

De inboedel van de kerk is hoofdzakelijk afkomstig uit de oude parochiekerk en daarin zitten enkele kunstschatten. In het transept hangt een monumentale ‘Kruisafneming’ van Antoon Van den Heuvel (1600-1677). ‘Het mystieke huwelijk van de Heilige Catharina en de Heilige Amandus’ wordt toegeschreven aan Gaspard De Craeyer (1584-1669). In de winterkapel hangt ‘Golgotha’, van Rubens’ leermeester Otto van Veen (1567-1629). Merkwaardig is ook het oude arduinen grafmonument dat dichtbij het westelijke portaal staat opgesteld. Het is afkomstig uit de oude kerk en hoorde bij het graf van Cornelius Duplicius De Scheppere en diens eerste echtgenote Elisabeth Donche. Hij was heer van Eke en tevens een belangrijk raadsheer van Keizer Karel V. Het grafmonument werd zwaar beschadigd tijdens de Beeldenstorm, maar kon worden hersteld.

Historische beelden: verzamelingen L. Reynvoet & J. Van Looveren


 

Andere bezienswaardigheden