PolsRegio.be

Pastorie Eke

Noël Schoorensstraat 9, 9810 Nazareth

De statige pastorij dateert uit 1859 en straalt de status uit die de pastoor vroeger had. Op dat moment was dat de ondernemende pastoor Goossens. Hij gaf opdracht voor de bouw van een nieuw gebouw omdat de toenmalige oude Eekse pastorij in zeer slechte staat was. Een ‘oord van tyfus en cholera’, werd gezegd. Deze uitspraak was waarschijnlijk overdreven, maar het gebouw voldeed niet meer aan de normen als woonst en als zondagsschool. Het oude en te klein geworden gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouw, getekend door de Gentse architect De Perre. Alle werken werden uitgevoerd door parochianen. Na verloop van tijd werd het gebouw niet meer gebruikt als school, maar bleef dienst doen als woonst voor de pastoor tot 2008. Ondertussen is het gebouw beschermd en zijn er seniorenflats in ondergebracht.

Gelieve de eigendom en de privacy van de inwoners te respecteren.


 

Andere bezienswaardigheden