PolsRegio.be

Hospicebossen

Dennenbosdreef , 9810 Nazareth

De Nazarethse bossen of ‘Hospicebossen’ zijn zo’n 60 hectare groot en zijn vooral begroeid met naaldbomen. Het bos in Nazareth vormt samen met het Lozerbos (Kruishoutem) en Wortegemse bossen (Wortegem-Petegem) de belangrijkste boscomplexen in de zandleemstreek van het Schelde-Leie interfluvium.

Het Hospicebos bestaat met zekerheid al minstens 300 jaar, maar van de oorspronkelijke bosvegetatie is niet veel meer overgebleven. Deze werd gekapt en voor een groot gedeelte vervangen door uitheemse boomsoorten zoals Japanse lork en Canadese populier.

150 jaar terug lag nog meer dan 500 ha bos verspreid over het grondgebied van de gemeente Nazareth. Tot de 12e eeuw was dit gebied bebost, waarna massale ontginning plaats vond en slechts enkele bosfragmenten stand hielden.

Van de bossen resteren nog slechts een kleine 100 ha. Het grootste gedeelte hiervan wordt gevormd door de Nazarethse bossen of Hospicebossen, een naam ontleend aan de vroegere eigenaar van deze bossen, zijnde het Hospice van Gent, nu het O.C.M.W. van Gent.

Vroeger was Nazareth een zeer bosrijk gebied en daar zijn deze bossen een overblijfsel van. Na de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de bossen ingenomen door een legerkazerne. In het kader van de Koude Oorlog werd er een ‘verborgen’ brandstofvoorraad aangelegd in sterk beveiligde reservoirs. Na de val van de Berlijnse Muur verloor de kazerne echter zijn doel.

Het bos is doorsneden met een rabattensysteem. Rabatten zijn lange uitgegraven grachten en werden in natte gebieden gegraven om aan bosbouw te kunnen doen. Met de uitgegraven grond werden stroken opgehoogd waarop specifieke, economisch interessante boomsoorten wel konden groeien. Via de grachten kon het bos versneld ontwateren.

Hoewel de oorspronkelijke waardevolle vegetatie sterk te lijden heeft onder het dikke naaldenpakket, beschikt het bos nog steeds over een breed spectrum aan zeldzame plantensoorten. Ook verschillende bedreigde sporenplanten nemen een opvallende plaats in. Een grote verscheidenheid aan paddenstoelen en varens kunnen zich hier ongestoord ontwikkelen. Daarnaast is dit bos belangrijk voor de inheemse diersoorten. Een alomtegenwoordige vogel in dit bos is de bonte specht. Regelmatig kan men het getik van zijn bek horen tegen de bomen.

In 2012 kocht het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen een groot deel van de Hospicebossen aan. Het bos kenmerkt zich in hoofdzaak door aangeplantingen van niet inheemse soorten zoals Japanse lork, Corsicaanse den, Douglasspar en Canadese populier. Via een ecologisch omvormingsbeheer wordt op termijn terug gestreefd naar een van nature standplaatsgeschikt loofbos. Tal van bedreigde planten en dierensoorten zijn aan dit zeldzame biotoop gebonden.

Aan de Hospicebossen is ook de legende van ‘Ziekmansstake’ verbonden. Ooit zou er een kreupele bedelaar aan de rand van het bos gezeten hebben. Als de mensen hem geld gaven, sprong de man echter op. Hij beroofde de mensen en sloeg hen dood met zijn krukken. De rover begroef zijn slachtoffers in het bos, maar lijken werden ontdekt toen men bomen rooide. De ‘kreupele’ bedelaar werd ontmaskerd. De misdadiger werd aan een staak gebonden en levend verbrand.

Meer info?

Dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling

PAC Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent, 09 267 78 02, milieubeleidsplanning@oost-vlaanderen.be

 


 

Andere bezienswaardigheden