PolsRegio.be

Oude Linde

Noël Schoorensstraat , 9810 Nazareth

Deze oude linde heeft een zeer respectabele leeftijd. De reus is aangeplant als herinnering aan de Belgische onafhankelijkheid in 1830 en hoort bij de vrijheidsbomen in de streek.

De meeste vrijheidsbomen in onze regio dateren van net na Wereldoorlog I, maar deze linde is beduidend ouder. We zien de boom op foto's van tijdens deze oorlog en daar is het al een uit de kluiten gewassen boom.

Het pleintje waarop de linde staat, lag vroeger pal in het dorpscentrum van Eke. Door de bouw van de nieuwe parochiekerk in de jaren 1910-1920 verschoof de kern van het dorp echter een stuk. Daardoor bevindt de vrijheidsboom zich nu iets buiten het centrum van Eke. Vlakbij de linde was de bekende Eekse herberg ‘Den Hert’ gevestigd (huis op de hoek Steenweg-Noël Schoorensstraat, gevel recentelijk met hout afgewerkt).

De boom is doorheen de jaren regelmatig geknot. Op die manier is de stam altijd vrij ‘slank’ gebleven. Indien de boom nooit was geknot, zou de stam vandaag een pak breder geweest zijn.

Aan het bladerdek van de vrijheidsboom is te zien dat om een linde gaat, maar men kan dit ook nog merken aan andere elementen. De groefjes in de stam zijn ook typisch voor een linde, evenals de begroeiing op en rond de stam.

Historische beelden: Verzamelingen E. Lampens en Chris Vlerick


 

Andere bezienswaardigheden