PolsRegio.be

Westerplas

Albijn Van Den Abeelelaan , 9830 Sint-Martens-Latem

In 2006 werd het kleine natuurgebied de Westerplas aangelegd. Enkele immobiliënmaatschappijen die zich verenigden in NV Hooglatem waren de initiatiefnemers van het project.

In de jaren 1990 waren er regelmatig overstromingen in de wijk Hooglatem. Het overtollige water uit de Leievallei kwam in de wijk terecht. Er mochten enkel nog nieuwe woningen gebouwd worden indien het overstromingsprobleem degelijk werd aangepakt.  De oplossing werd gevonden in de vorm van de Westerplas. Ongeveer 5 hectare weidegrond werd afgegraven op het gemiddeld niveau van het zomerpeil van de Nazarethbeek. Deze beek doorsnijdt het gebied volledig en mondt uit in de Leie. Door de toevoeging van een aanpalend terrein en dijken ontstond een natuurgebied van 6,5 hectare groot bestaande uit permanent water, natte graslanden en slikken (overstromen bij hoogwater en droog bij laagwater).

De gemeente Sint-Martens-Latem liet het beheer van de Westerplas over aan de vzw Natuurpunt (afdeling Gent). Vogels vonden zeer snel hun weg naar het nieuw gevormde stukje natuurschoon. Sinds het ontstaan bezochten al ongeveer 214 verschillende vogelsoorten het natuurgebied. De plek wordt vaak gefrequenteerd door vogelspotters en ornitologen. Men kan er immers zeldzame trekvogels zien. De ringsnaveleend is daar een voorbeeld van. Een andere bijzondere gast is het paapje, een momenteel weinig voorkomend zangvogeltje.

In de drassige omgeving leven ook Herdwickschapen. Deze uit Engeland geïmporteerde schapen gedijen goed in het natte gebied en hebben hier een ecologische functie. De dieren voorkomen de vorming van bosjes, want ze eten allerhande vegetatie zoals wilgen, lisdodden en zelfs meidoorns.

Je kan wandelen langs de Westerplas.


 

Andere bezienswaardigheden