PolsRegio.be

Brouwerij

Dorp 24, 9830 Sint-Martens-Latem

De feitelijke start van dit centrum ging uit van de vereniging "Heemkring Scheldeveld" die zich bij de stichting in 1969 had voorgenomen een streekarchief op te bouwen. De talrijke heemkundige historische werken en tijdschriften vormden de basis van een bibliotheek. Daarnaast werden allerlei documenten verzameld van en over alle dorpen binnen het werkgebied Scheldeveld, zijnde Afsnee, De Pinte, Deurle, Eke, Nazareth, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Martens-Latem, Zevergem en Zwijnaarde.

Door de aangroei van de bibliotheek werd in 1973 een overeenkomst gesloten tussen heemkring en de vernieuwde Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Sint-Martens-Latem.

De Latemse gemeenteraad besliste in 1984 om een documentatiecentrum op te richten en dit centrum onder te brengen in twee lokalen van de bibliotheek.

In 1987 werd de vzw "Documentatie- en Archiefcentrum voor Kunst en Heemkennis" opgericht. Steunpijlers waren Heemkring, Kunstkring en Gemeentebestuur Latem.

Begin 1989 kwam een groep vrijwilligers samen die voortaan elke dinsdagnamiddag zouden werken aan de ordening en beschrijving van de documenten, bijgestaan door een paar halftijdse medewerkers

Het Gemeentebestuur van Sint-Martens-Latem kocht in 1990 de gebouwen van de voormalige brouwerij. Het gebouw werd gerenoveerd en het Documentatie- en Archiefcentrum werd er in onder gebracht. De openstelling greep plaats op 26 augustus 1994. In de daarop volgende jaren werden alle reeds verwerkte gegevens van steekkaart naar computer overgebracht.

Na een aantal moeilijke jaren gingen in december 2014 een zevental enthousiaste vrijwilligers terug aan de slag. Het enorme archief van Edgar Gevaert wordt momenteel door hen geïnventariseerd. Het zal op die manier toegankelijk gemaakt worden voor onderzoekers.


 

Andere bezienswaardigheden