PolsRegio.be

Sint-Michiel-, Cornelius- en Ghislenuskerk

Gildestraat 12, 9870 Zulte

De kerk van Machelen wordt voor het eerst vermeld in 1163. De basis van de toren is in oorsprong romaans en de westgevel in Doornikse kalksteen stamt nog uit de middeleeuwen (13e – 14e eeuw). Het huidige kerkgebouw dateert echter grotendeels uit de 17e eeuw. De achthoekige toren werd opgericht in 1623-1624 en in 1642 herbouwde men een groot deel van de hallenkerk (de middenbeuk is dan even hoog als de zijbeuken).

Deze kerk verwierf grote bekendheid als bedevaartsoord om de relieken van de Heiligen Cornelius en Ghislenus. Ze lokten veel volk, die de heiligen hulp vroegen tegen de stuipen en de vallende ziekte. Vermoedelijk werden deze relieken in de 15e eeuw meegebracht uit Rome door Gerard van Gavere-Schorisse, de toenmalige Heer van Machelen. Vooral de relieken van Cornelius waren ‘populair’ bij de bedevaarders. In 1423 werd de broederschap ‘Machelen Gulde’ opgericht om te waken over de verering van de relieken en door het succes van de bedevaart werd de Machelse broederschap vrij kapitaalkrachtig. De bedevaart kende een enorme uitstraling. Pelgrims kwamen vanuit het hele land naar de kerk van Machelen. In het midden van de 19e eeuw komen zelfs Fransen en Russen in het bedevaartsregister voor. Het succes van de bedevaart bleef lang doorleven. In 1921 werd Machelen nog bezocht door 40.000 pelgrims, maar na Wereldoorlog II daalde het succes.

De kerk van Machelen wordt nu vooral ‘geroemd’ om haar schilderachtige ligging op een lichte verhevenheid aan de rechterbuitenbocht van de Oude Leie,ook wel ‘Machelen Put’ genoemd. Op het ommuurde ovalen kerkhof zijn nog veel typische oude zerken bewaard. Ook de bekende kunstenaar Roger Raveel heeft hier zijn laatste rustplaats gevonden.


 

Andere bezienswaardigheden