PolsRegio.be

Sint-Pieterskerk

Centrumstraat , 9870 Zulte

De oorspronkelijke Sint-Pieterskerk te Olsene dateert uit 1171 en was vlakbij de Leie gebouwd.

In de jaren ’70 van de 19de eeuw bleek het gebouw te klein geworden door het groeiende aantal parochianen. Er waren plannen om de kerk uit te breiden, maar in 1876 ontwierp architect de Perre-Montigny een volledig nieuw kerkgebouw. Eén jaar later had de eerstesteenlegging plaats. De nieuwe kerk werd op de Sint-Pieterszandberg gebouwd, op ongeveer één kilometer van de oude parochiekerk. De bevolkingsconcentratie was daar het grootst. De verplaatsing van de parochiekerk betekende ook de definitieve verschuiving van de Olsense dorpskern. In 1880 werd de nieuwe monumentale Sint-Pieterskerk ingewijd. In datzelfde jaar werd de oude kerk afgebroken. Het kerkhof bleef wel op zijn oude plek.

De huidige Sint-Pieterskerk is een vrij zuiver voorbeeld van neogotiek. In die periode was neogotiek de uitgelezen stijl voor nieuwe kerken. De Olsense parochiekerk leed zwaar onder de beide wereldoorlogen. In 1918 werd de toren gedynamiteerd en raakte het hele gebouw zwaar beschadigd. In de periode 1922-1926 werd ze terug opgebouwd. In mei 1940 werd de kerk opnieuw vernield. Nu liet de wederopbouw langer op zich wachten. Vanaf 1950 tot 1953 werd het gebouw in ere hersteld. Door de vernielingen zijn verscheidene kunstwerken van de kerk verloren gegaan, maar niet alle waardevolle stukken zijn vernietigd.

De parochiekerk beschikt over fragmenten van een groot schilderij van Gaspard De Craeyer (1594-1669). Op de overgebleven stukken van het schilderij –dat in zich in de sacristie bevindt- is ook de kruisafneming afgebeeld. De altaartafel en de communiebank zijn 18de-eeuws  De 18de-eeuwse witmarmeren grafsteen in de kerk hoorde toe aan Anna-Isabella Lanchals, barones van Eksaarde. De adel is goed vertegenwoordigd in de kerk van Olsene, want in het interieur nemen de rouwborden van de overleden edellieden een prominente plek in. Het oudste bewaarde exemplaar stamt uit 1735 en is opgedragen aan de voornoemde Anna-Isabella Lanchals.


 

Andere bezienswaardigheden