PolsRegio.be

Over POLS

De projectvereniging Platform Omgeving Leie- en Schelde, of kortweg POLS, werd in april 2010 boven de doopvont gehouden in het Roger Raveel Museum te Machelen. Als intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem en Zulte, zet de organisatie zich in op het vlak van cultuur, erfgoed, wonen en duurzaamheid voor deze gemeenten. Momenteel is besloten twee pistes te bewandelen; samenwerken aan een gezamenlijke cultuurcommunicatie en de uitbouw van de Erfgoedcel Leie Schelde.

Het is de Raad van Bestuur die de krijtlijnen voor de werking van de organisatie uitzet. Sinds begin 2013 is de Erfgoedcel Leie Schelde actief onder de vleugels van POLS, met Manuel Van den Abeele, David Vanhee en Marie Verstaen als medewerkers. De gemeentelijke cultuurdiensten werken, samen met de medewerkers van de Erfgoedcel, aan de gezamelijke cultuurcommunicatie.

De belangrijkste producten van POLS zijn de Erfgoedbank, een uitgebreid ondersteuningsbeleid voor erfgoedzorgers, UiT in de Regio en het magazine POLSSLAG.

In de raad van bestuur zetelen telkens de burgemeester, schepen van cultuur en een gemeenteraadslid van elke POLS-gemeente. 

Voor Deinze zetelen: Jan Vermeulen, Rutger De Reu en Sören Van de Moortele.

Voor De Pinte zetelen: Hilde Claeys (ondervoorzitter POLS), Ferry Comhair en Vincent Van Peteghem.

Voor Gavere zetelen: Denis Dierick, Dirk Martens en Karel Hubau.

Voor Nazareth zetelen: Danny Claeys (voorzitter POLS), Thomas Van Ongeval en Dirk Vos.

Voor Sint-Martens-Latem zetelen: Agnes Lannoo-Van Wansele, Kristof Vanden Berghe en Nicolas Bosschem.

Voor Zulte zetelen: Simon Lagrange (ondervoorzitter), Michaël Vandemeulebroecke en Henk Heyerick. 

De medewerkers van POLS vormen het secretariaat van de raad van bestuur. 

Raadpleeg hier de statuten van de projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS).

foto: Dagelijks Bestuur van POLS, ondervoorzitters Hilde Claeys (burgemeester De Pinte), Simon Lagrange (burgemeester Zulte) en voorzitter Danny Claeys (burgemeester Nazareth)