PolsRegio.be

Over POLS

De projectvereniging Platform Omgeving Leie- en Schelde, of kortweg POLS, werd in april 2010 boven de doopvont gehouden in het Roger Raveel Museum te Machelen. Als intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) tussen de gemeenten Deinze, De Pinte, Nazareth, Gavere, Sint-Martens-Latem en Zulte, zet de organisatie zich in op het vlak van cultuur, erfgoed, wonen en duurzaamheid voor deze gemeenten. Momenteel is besloten twee pistes te bewandelen; samenwerken aan een gezamenlijke cultuurcommunicatie en de uitbouw van de Erfgoedcel Leie Schelde.

 

Het is de Raad van Bestuur die de krijtlijnen voor de werking van de organisatie uitzet. Sinds begin 2013 is de Erfgoedcel Leie Schelde actief onder de vleugels van POLS, met Manuel Van den Abeele, David Vanhee en Marie Verstaen als medewerkers. De gemeentelijke cultuurdiensten werken, samen met de medewerkers van de Erfgoedcel, aan de gezamelijke cultuurcommunicatie.

De belangrijkste producten van POLS zijn de Erfgoedbank, een uitgebreid ondersteuningsbeleid voor erfgoedzorgers, UiT in de Regio en het magazine POLSSLAG.

In de raad van bestuur zetelden tussen 2013 en begin 2019 telkens de burgemeester, schepen van cultuur en een gemeenteraadslid van elke POLS-gemeente. Op 13 februari 2019 werd een nieuwe raad van bestuur ingesteld. Op vraag van de Vlaamse Gemeenschap werd de samenstelling iets beperkter. Voortaan zitten enkel de schepenen van cultuur van de betrokken gemeenten in de raad van bestuur.  Ze worden bijgestaan door een gemeenteraadslid (uit de oppositie) van iedere gemeente.

De medewerkers van POLS vormen het secretariaat van de raad van bestuur. 

Raadpleeg hier de statuten van de projectvereniging Platform Omgeving Leie Schelde (POLS).