PolsRegio.be

beleidsplanning cultuur

POLS tekende in 2011 en in 2013 in op het decreet Lokaal Cultuurbeleid en zet hiertoe in op cultuurcommunicatie en -afstemming binnen de regio. Aan het Departement Cultuur, Sport, Jeugd en Media werd in 2013 voor de tweede keer een strategische cultuurnota 2014-2019 bezorgd die werd goedgekeurd door de administratie van de bevoegde minister voor cultuur. Van 2014 tot en met 2019 ontvangt POLS bijgevolg middelen om intergemeentelijk in te zetten op cultuurcommunicatie en -afstemming. Het grootste product binnen dit beleid is het cultuurmagazine POLSSLAG dat 3 maal per jaar wordt verspreid. 

Hieronder kan je alle beleidsdocumenten met betrekking tot het cultuurluik van POLS downloaden en nalezen.

Cultuurnota 2012-2013

Jaarverslag 2013

Cultuurnota 2014-2019

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015