PolsRegio.be

Slag van de Grenadiers vanuit Eke

Leven onder Duitse bezetting

Vanaf midden oktober bezetten de Duitse troepen de dorpen rond de Schelde, zoals Eke. Ze raden de inwoners aan te vluchten en nemen hun huizen in. Koeien en paarden eisen ze op. De mannen moeten zich verstoppen om niet opgepakt te worden, zo getuigt Valère Soetes. “… een 50-tal meters ver gegaan zijnde komt mij een soldaat tegen. Ausweis a.u.b. Ik antwoordde dat ik er geen had waarop hij zegde ‘mit gehen’. Daarop vertoonde ik hem mijne politiekaart welke hij goed bekeek en met een dank mijne weg liet voortgaan. Al passeerende ging ik bij mijn vriend Moerman nog eens binnen en vertelde hem het geval, waarop wij elkaar aanraden van op Eeke niet meer te blijven, ...

Het Duitse leger blijft hier tot 31 oktober, het moment dat de druk van de geallieerden te groot wordt. Bij hun aftocht dynamiteren ze de toren van de nieuwe Sint-Amanduskerk uit 1914, zodat deze geen uitkijkpost kan vormen voor de oprukkende vijand. De toren valt daarbij in de kerk en de schade is enorm. De heropbouw ervan duurde tot 1926. In 1933 volgde de langverwachte plechtige inwijding.

De geallieerden bezetten de linker Scheldeoever

Op 31 oktober 1918 drijven de geallieerden met de inzet van tanks de verzwakte Duitse divisies over de Schelde. Eke wordt nu bezet door het Franse leger. Dat richt het hoofdcommando op in Kasteel de Pelichy, nu het Pedagogisch Centrum Wagenschot. De commandopost van de bataljonchef is ingericht in de kelder van het huis, nu restaurant Mac Pudding.

De opdracht om de rechteroever in te nemen stoot op hevig verzet van de Duitse troepen. Op hun beurt beantwoorden de Fransen het Duitse vuur met zware bombardementen, waarbij ze Gavere, Semmerzake en Vurste zwaar beschadigen. 

8 en 9 november 1918

Op 8 november slagen de Fransen er in een bruggenhoofd op de rechteroever van de Schelde te vestigen, ter hoogte van het ‘Sluis’. Later lossen de Belgische Grenadiers er het Franse leger af. Ze moeten daarvoor de Schelde oversteken. Een hachelijke onderneming want de Grenadiers moeten de 40 meter brede Schelde oversteken via twee smalle onstabiele loopbruggen, glibberig van het slijk. Ondertussen neemt de vijand hen onder vuur met mitrailleurs en kanonnen.

10 november 1918

De Grenadiers slagen er in het bruggenhoofd in te nemen. Bij pogingen verder door te stoten richting Semmerzake vallen er echter 18 doden en 30 gewonden. Ondertussen proberen ook de Fransen met man en macht de Schelde over te steken ter hoogte van Gavere. De Scheldebrug en een groot deel van Gavere worden daarbij totaal vernield. Deze bewegingen vormen de voorbereiding op een geplande aanval op 11 november 1918. ’s Avonds vernemen de geallieerde troepen echter dat deze aanval niet zal doorgaan. De Duitse regering heeft reeds de voorwaarden voor de wapenstilstand aanvaard.

11 november 1918

De troepen krijgen via de radio het bevel van de Franse Maarschalk Foch om de vijandelijkheden op 11 november om 11 uur te stoppen. De troepen mogen de dan bereikte frontlijn niet meer overschrijden.

Die ochtend steken de Fransen en de Belgische Grenadiers de Schelde over. De gevechten gaan verder. Zo sneuvelen, enkele uren voor de wapenstilstand, ook nog enkele Grenadiers zodat het totale verlies op 23 doden en 56 gewonden komt.

Om 11 uur verlicht een vuurwerk van rode, groene, witte en veelkleurige fusees tegenover Gavere en Eke de lucht. De oorlog is officieel voorbij. De Wapenstilstand brengt eindelijk vrede in het land. Een jaar later gaan overal bevrijdingsfeesten uit en de wapenstilstand wordt nog steeds herdacht.

Lees hier het verhaal op de andere oever.