PolsRegio.be

Wie is wie?

Raad van Bestuur

Het is de Raad van Bestuur die de krijtlijnen voor de werking van de organisatie uitzet. Na de verkiezing van de nieuwe gemeenteraden in 2012 werd een nieuw bestuur met 18 leden geïnstalleerd. Sinds 13 februari 2019 is er een nieuwe Raad van Bestuur die bestaat uit 12 leden. Daarin zitten de cultuurschepenen van de betrokken gemeenten. Het gaat om Thomas Van Ongeval (Nazareth), Michaël Van De Meulebroecke (Zulte), Willem Rombaut (De Pinte), Rutger De Reu (Deinze), Dirk Martens (Gavere) en Barbara Lannoy (Sint-Martens-Latem). Ze worden bijgestaan door leden met raadgevende stem. Het gaat om gemeenteraadsleden van de zes gemeenten.  Deze leden zijn Céline Van Thienen (Nazareth), Cathérine De Smet (Zulte), Hilde Claeys (De Pinte), Freija Dhont (Deinze), Nadine De Stercke (Gavere) en Anneke De Cock (Sint-Martens-Latem).

 

De controle op de dagelijkse werking (uitgevoerd door de medewerkers) van de organisatie is in handen van het dagelijks bestuur met voorzitter Thomas Van Ongeval, bijgestaan door de ondervoorzitters Michaël Van De Meulebroecke en Willem Rombaut. Daarnaast maken ook de 6 gemeentelijke cultuurdiensten prominent deel uit van de werking van POLS. 

Cultuurdiensten

De medewerkers van de 6 gemeentelijke diensten cultuur staan, samen met de medewerkers van de Erfgoedcel Leie Schelde, in voor een afgestemde en gezamenlijke cultuurcommunicatie voor de regio. Samen brengen ze het magazine POLSSLAG uit en werken ze aan UiT in de regio. Deze 7 cultuurprofessionals vormen ook de stuurgroep van POLS en beoordelen onder meer de projectsubsidies

Cultuurdiensten zijn onder meer verantwoordelijk voor het cultureel beleid binnen de gemeenten. Ze organiseren gemeentelijke cultuurevenementen, ondersteunen de lokale culturele verenigingen en amateurkunstenaars, begeleiden de werking van de culturele adviesraden en zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke culturele infrastructuur. Met al je vragen rond cultuur, erfgoed, archief en evenementen kan je bij de cultuurdiensten terecht!

Deinze

Dienst cultuur en evenementen

Brielstraat 2, 9800 Deinze
Tel. 09 381 95 00
 

Openingsuren

maandag: 9 – 12 u.
dinsdag: 9 – 12 u. en 14 – 18 u.
woensdag: 9 – 12 u.
donderdag: 9 – 12 u.
vrijdag: 9 – 12 u.

De Pinte

Gemeenschapscentrum OCP

Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 50
Fax 09 280 98 59
 

Openingsuren

Maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17u. (tot 16u. tijdens de zomermaanden)

Gavere

De Poort
Markt 1, 9890 Gavere
Tel. 09 389 29 80
Fax 09 389 29 01
 

Openingsuren

maandag: 8.45 – 11.45u. en 17 – 19u.
dinsdag: 8.45 – 11.45u.
woensdag: 8.45 – 11.45u. en 14 – 16u.
donderdag: 8.45 – 11.45u.
vrijdag: 8.45 – 11.45u.

Nazareth

Loket Vrije Tijd
Dorp 1, 9810 Nazareth
Tel. 09 382 82 62
Fax 09 382 82 99
 

Openingsuren

maandag: 8.30 – 12u. en 14 – 18.30u.
dinsdag: 8.30 – 12u.
woensdag: 8.30 – 12u. en 14 – 16.30u.
donderdag: 8.30 – 12u.
vrijdag: 8.30 – 12u.

Sint-Martens-Latem

Gemeente Sint-Martens-Latem
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
Tel. 09 282 17 00
Fax 09 282 17 11
 

Openingsuren

maandag: 8:30-12u.
dinsdag: 8:30-12u.
woensdag: 8:30-12u.
donderdag: 8:30-12u.
vrijdag: 8:30-12u.

Zulte

Dienst Cultuur
Centrumstraat 8, 9870 Zulte
Tel. 09 243 14 04
Fax 09 243 14 01
 

Openingsuren

maandag: 8.30 – 12u. en 13.30 – 19u.
dinsdag: 8.30 – 12u. en 15.30 – 17u
woensdag: 8.30 – 12u. en 15.30 – 17u
donderdag: 8.30 – 12u. en 15.30 – 17u
vrijdag: 8.30 – 12u. en 15.30 – 17u