PolsRegio.be

Wie is wie?

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Cultuurregio Leie Schelde zet de krijtlijnen voor de werking van de organisatie uit. 

Na de installatie van de nieuwe gemeenteraden in 2019 werd een nieuw bestuur van POLS met 12 leden geïnstalleerd. Sinds de fusie van POLS met ZOVLA tot de nieuwe Cultuurregio Leie Schelde en de toetreding van de gemeenten Kruisem en Zwalm telt de Raad van Bestuur 16 leden vanaf 1 januari 2020. Het gaat om de (cultuur)schepenen van de betrokken gemeenten Rutger De Reu (Deinze), Willem Rombaut (De Pinte), Dirk Martens (Gavere), Gerrit Depaepe (Kruisem) Thomas Van Ongeval (Nazareth), Pieter Vanderheyden (Sint-Martens-Latem), Michaël Vandemeulebroecke (Zulte) en Peter Van Den Haute (Zwalm). Ze worden bijgestaan door leden met raadgevende stem. Het gaat om gemeenteraadsleden van de acht gemeenten. Deze leden zijn Freija Dhont (Deinze), Hilde Claeys (De Pinte), Nadine De Stercke (Gavere), Filip Geysens (Kruisem), Céline Van Thienen (Nazareth), Anneke De Cock (Sint-Martens-Latem), Cathérine De Smet (Zulte) en Jozef Van den Bulcke (Zwalm).

De controle op de dagelijkse werking (uitgevoerd door de medewerkers) van de organisatie is in handen van het Dagelijks Bestuur met voorzitter Thomas Van Ongeval, bijgestaan door de ondervoorzitters Michaël Vandemeulebroecke en Willem Rombaut. Daarnaast maken ook de 8 gemeentelijke cultuurdiensten prominent deel uit van de werking van de Cultuurregio Leie Schelde. 

Cultuurdiensten

De medewerkers van de 8 gemeentelijke diensten cultuur staan, samen met de medewerkers van de Erfgoedcel Leie Schelde, in voor een afgestemde en gezamenlijke cultuurcommunicatie voor de regio. Samen brengen ze het magazine POLSSLAG uit en werken ze aan UiT in de regio. Deze cultuurprofessionals vormen ook de stuurgroep van Cultuurregio Leie Schelde en beoordelen onder meer de projectsubsidies

Cultuurdiensten zijn onder meer verantwoordelijk voor het cultureel beleid binnen de gemeenten. Ze organiseren gemeentelijke cultuurevenementen, ondersteunen de lokale culturele verenigingen en amateurkunstenaars, begeleiden de werking van de culturele adviesraden en zijn verantwoordelijk voor de gemeentelijke culturele infrastructuur. Met al je vragen rond cultuur, erfgoed, archief en evenementen kan je bij de cultuurdiensten terecht!

Deinze

Dienst Cultuur

Brielstraat 2, 9800 Deinze
Tel. 09 381 95 00
 

De Pinte

Gemeenschapscentrum OCP

Polderbos 20, 9840 De Pinte
Tel. 09 280 98 50
Fax 09 280 98 59
 

Gavere

De Poort
Markt 1, 9890 Gavere
Tel. 09 389 29 80
Fax 09 389 29 01
 

Kruisem

Markt 1, 9770 Kruishoutem

Tel. 09 333 71 34

info@kruisem.be

Nazareth

Loket Bib en Cultuur
Dorp 1, 9810 Nazareth
Tel. 09 382 82 60
Fax 09 382 82 99
 

Sint-Martens-Latem

Gemeente Sint-Martens-Latem
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem
Tel. 09 282 17 00
Fax 09 282 17 11
 

Zulte

Dienst Cultuur
Centrumstraat 8, 9870 Zulte 
Tel. 09 243 14 04
Fax 09 243 14 01
 

Zwalm

Cultuurdienst

Zuidlaan 36, 9630 Zwalm

Tel. 055 48 05 88

cultuur@zwalm.be