PolsRegio.be

medewerkers

De vaste medewerkers van de Erfgoedcel Leie Schelde zijn sinds 2013 in dienst van POLS. Manuel Van den Abeele startte op 1 april 2013, Jolien Verroeye op 1 juni 2013 en David Vanhee op 1 oktober 2013. Samen met de vrijwilligers, raad van bestuur van POLS en cultuurcollega's bouwen ze het Platform Omgeving Leie Schelde en de Erfgoedcel verder uit. Hieronder wordt hun takenpakket opgelijst, contacteer hen zeker bij vragen of opmerkingen, klik op hun namen om doorgelinkt te worden naar de e-mailadressen. Ze zijn ook telefonisch bereikbaar op 09/386 78 86.

Jolien Verroeye 

 • Dagelijkse werking (administratie, boekhouding en financiën)
 • Bestuursvoorbereiding (adviesgroep, reflectiegroep, raad van bestuur, collegagroep erfgoedzorgers, ad hoc commissies).
 • Beleidsplannig en -opvolging (actieplannen, begroting, jaarverslag, jaarrekening, reglement ondersteuningsbeleid).
 • Immaterieel Cultureel Erfgoed "ICE" (reuzen, schuttersverenigingen, religieus erfgoed, H. Bloedprocessie, hanenkraaien, ...).
 • Ondersteuningsbeleid erfgoedzorgers  en projectbegeleiding subsidieprojecten
 • Digitalisering en inventarisatie erfgoedbank
 • Behoud en beheer archieven, musea, depots, privécollecties
 • Educatie: o.a. kennismakingslessen Erfgoed
 • Vrijwilligerswerking (coaching en administratie)


David Vanhee

 • Dagelijkse werking (verzekeringen, projectadministratie)
 • Uitleendienst (reservaties en communicatie)
 • logistiek beheer Erfgoedloket en -antennes
 • Vrijwilligerswerking (verzekeringen en logistieke ondersteuning)
 • Communicatie (huisstijl, website & nieuwsbrieven, communicatieplan, redactie POLSSLAG)
 • Projectcoördinatie (ontsluiten Digitale Erfgoedhaltes, Herdenking Wereldoorlog I, Trage wegen)
 • Industrieel Erfgoed (werkgroep, in kaart brengen, ...)
 • Coördinatie Erfgoeddag


Manuel Van den Abeele

 • Industrieel erfgoed (onderzoek en ontsluiting)
 • Religieus erfgoed (onderzoek en ontsluiting)
 • Agrarisch erfgoed (onderzoek en ontsluiting)
 • Artistiek erfgoed (onderzoek en ontsluiting)
 • Digitalisering en inventarisatie erfgoedbank
 • Inhoudelijke werking projecten (ontsluiten Digitale Erfgoedhaltes, Herdenking Wereldoorlog I, Trage wegen)
 • POLSSLAG (coördinatie vrijkaarten)

 

Tekeningen: Koen De Koninck