Cultuurregio Leie Schelde

Beleid

Bovenlokale cultuurwerking 

 

Sinds 1 januari 2020 ontvangt de Cultuurregio Leie Schelde werkingsmiddelen ter ondersteuning van de bovenlokale cultuurwerking. Enkele pijlers zijn een wervende cultuurcommunicatie, verhoging van de cultuurparticipatie en de uitbouw van een plek voor expertise en innovatie. Samen met de cultuurcoördinatoren en de bibliothecarissen wordt de bovenlokale cultuurwerking verder uitgebouwd.

Werkingsgebied: Deinze, De Pinte, Gavere, Kruisem, Nazareth, Sint-Martens-Latem, Zulte en Zwalm.
 

Beleidsdocumenten: 

 

Erfgoedcel Leie Schelde


In 2013 werd de Erfgoedcel Leie Schelde opgericht (voorheen onder de projectvereniging POLS) en  is deze actief bezig rond het cultureel erfgoed in de Leie Schelde regio. Samen met de vele lokale erfgoedprofessionals en -vrijwilligers zeten we onder meer actief in op collectiezorg, digitaal erfgoed, publiekswerking en subsidiëring van het roerend en immaterieel cultureel erfgoed in de Leie Schelde regio. 

Werkingsgebied: Deinze, De Pinte, Gavere, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Zulte.

Beleidsdocumenten:

 

IOED Leie Schelde


Vanaf 2021 zal de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Leie Schelde van start gaan en focus zich op de zorg voor het onroerend erfgoed in deze regio. Binnenkort hierover meer info.

Werkingsgebied: Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte.

 

Het actieplan en werkingsverslag van de verschillende deelwerkingen zijn op eenvoudige vraag te verkrijgen via info@egcleieschelde.be.